Tip 2 diabetes mellitusta insülin tedavisi

M. Hulusi ATMACA
1.646 668

Abstract


İnsülin, tip 2 diyabetteki hiperglisemi tedavisinde mevcut tedaviler içerisinde en etkili olanıdır. Uygun şekilde kullanıldığında, artmış HbA1C’yi arzulanan hedefe düşürebilir. Tüm tip 1 diyabetiklere insulin tedavisi gerekli iken, tip 2 diyabetiklerde insulin tedavisinin nasıl olacağı veya ne zaman başlanacağı konusu o kadar açık değildir. Belirgin kilo kaybı, ciddi hiperglisemi veya ketosis durumlarında insulin hemen başlanmalıdır. Bu durumların dışında, insulin dışındaki tedavilerle veya bir veya daha fazla non-insülin ajanlarla glisemik hedeflere ulaşılamıyorsa insülin tedavisi eklenmelidir. Glukoz kontrolü sağlandıktan ve semptomlar düzeldikten sonra insulin tedavisi kesilebilir veya devam edilebilir. Burada kısaca tip 2 diyabette insulin tedavisi gözden geçirilecektir.

Insulin treatment in type 2 diabetes mellitus

Insulin is the most effective available medication for treating hyperglycemia in type 2 diabetes. If appropriately used, it can decrease any level of elevated HbA1C to, or close to, the desired goal. Whereas insulin therapy is required in all patients with type 1 diabetes, the decision of how and when to start insulin in type 2 diabetes is not as straightforward. Insulin usually should be started immediately in patients with marked weight loss, severe hyperglycemia, or ketosis. In the absence of these features, insulin should be added when glycemic goals are not met with one or more non-insulin agents, or when glycemic goals are unlikely to be achieved with non-insulin therapy. After the glucose is controlled and symptoms are relieved, it may be possible to withdraw the insulin or to be continued. Here, insulin therapy in patients with type 2 diabetes will be briefly reviewed.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:S44-S48

Keywords


Tip 2 Diyabet; İnsan insülinleri; Analog insülinler; Bazal insülin; Bolus insülin; Bifazik insülin (Type 2 Diabetes; Human insulins; Analoque insulins; Basal insulin; Bolus insulin; Biphasic insulin)

Full Text:

S44-S48


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s1.009