Assessment of the applications to Kocaeli Derince Research and Education Hospital in 2012 and 2013 to obtain disabled children’s health board report

Yusuf Yasin GÜMÜŞ, Esra YÜRÜMEZ
1.428 364

Abstract


In this study, it is aimed to determine the neurodevelopmental disorders of children and adolescents applied to health committee for the disability, in a definite period. Cases of 0-18 aged 1512 children and adolescents who applied to health committee of our hospital between January 2012-December 2013 were analysed retrospectively. The study included cases whose 37.6% (569) were female and 62.4% (943) were male. The mean age was 7.66±3.8. 36.3% (549) of the cases were in the range of 0-6 years of age, 63.7% (963) of the cases were in the range of 7-18 years of age. The most common diagnoses were developmental delays in the range of 0-6 years of age and intellectual disability in the range of 7-18 years of age. Results of such studies investigating the applications will contribute to the statistical data of disabled population in our country, and will faciliate the organisation of social and educational rights of disabled children and adolescents applied to the health committees.


Keywords


Child psychiatry; disability report; health committee; neurodevelopmental disorders

Full Text:

231-235


References


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013. Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik. Date of Official Gazette. 28603.

American Psychiatric Association, 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association.

Anlar, B., Yalaz, K., 1996. Denver II gelişimsel tarama testi Türk çocuklarına uyarlanması ve standardizasyonu el kitabı. Meteksan Matbaası. Ankara.

Başgül, S., Saltık, S., 2012. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Özürlü Çocuk Heyeti’nin 2010 yılı verileri. Göztepe Tıp Dergisi. 27, 45-49.

Centers for Disease Control and Prevention, Autism Spectrum Disorders Data & Statistics, 2014.

Çalık, S., 2004 Özürlülüğün ölçülmesinde metodolojik yaklaşımlar ve 2002 Türkiye özürlüler araştırması. Öz-Veri Dergisi. 1, 153-375.

Devlet İstatistik Enstitüsü, 2004. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.

Erol, N., Sezgin, N., Savaşır, I., 1993. Ankara gelişim tarama envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi. 29, 16-22.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı, 2014. Haziran ayı engelli bireylere ilişkin istatistiki bilgileri.

Frankenburg, W.K., Dodds, J., Archer, P., Shapiro, H., Bresnick, B., 1992. The Denver II: A major revision and restandardization of the Denver developmental screening test. Pediatrics. 89, 91-97.

Houtrow, A.J., Larson, K., Olson, L.M., Newacheck, P.W., Halfon, N., 2014. Changing trends of childhood disability, 2001-2011. Pediatrics. 134, 530-538.

Kaplan, H.I., Sadock, B.J., 2012. Çocuk Ve ergen psikiyatrisi kısaltılmış temel kitabı. Sadock, B.J., Sadock, V.A., Eds. Trans. Türkbay, T. Güneş Kitapevi, Ankara.

Savaşır, I., Şahin, N., 1995. Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WISCR) el kitabı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.

Şahin, N., Altun, H., Kara, B., 2014. Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 15, 48-53.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2013. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları.

Wechsler, D., 1974. Manual for the wechsler intelligance scale for children. Psychological Corporation. New York.

World Health Organization, 2011. World report on disability.