Vol 3, No 1 (1986)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Respiratuar Distresli Yenidoğanlarda Aminofilin Tedavisi 05-13
M.A. YEŞİLİPEK, H. KOÇAK
Çocuklarda Gastrointestinal Perforasyonlar 14-21
N. GÜRSES
Baş-Boyun Bölgesi Adenit Tüberkülozları Teşhis ve Tedavi Prensipleri 22-29
E. GÜNEY, T. ŞEŞEN, Ş. YALÇIN, G. KONAKÇI
Dudak Kanserlerinde Cerrahi Tedavi ile Elde Edilen Sonuçlar 30-36
E. GÜNEY,, M. İMAMOĞLU,, Y. TANYERİ, M. KOYUNCU, A. TEKAT
Sinüzit Komplikasyonları 37-44
E. GÜNEY, T. ŞEŞEN, M. FAYDALIGİL, G. KONAKÇI
Trabekülektomi Ameliyatının Geç Sonuçları 45-49
İ. ÖGE,, F. ÖGE,, H. ERBİL
Toraks Ampiyemi, Tedavi Edilen 117 Olgunun Analizi 50-56
F. KOLBAKIR, M.K. ERK
DiGeorge Sendromu 57-61
M.A. YEŞİLİPEK, S. ACAR,, H. TENGİOĞLU
Terminal Myokard Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Yöntemler 62-73
M.K. ERK
Aterosklerozda Risk Faktörleri 74-84
O. SAĞKAN


ISSN: 1309-5129