Vol 3, No 2 (1986)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Esansiyel Hipertansiyonda Nifedipinin Serum, İdrar Elektrolitlerine ve Renin/Na+ İndeksine Tesiri 85-92
O. SAĞKAN,, F. TANYERİ, K. KAYNAR, S. KIPICI, F. AYKAN, P. BAYSAL, M. ALVUR, G. İLİÇİN
Yabancı Cisim Aspirasyonu Nedeniyle Uygulanan Bronkoskopi ve Anestezi Sorunları 93-103
Z. ESENER, H. ŞAHİNOĞLU, M. YÜKSEL, E. GÜNEY
Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit Tedavisinde Furosemide’nin Yeri 105-110
H. KOÇAK, Ş. DİRİCAN, İ. ÇUHADAR, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Üremili Hastalarda Kromozom Bozuklukları ve Buna Hemodiyalizin Etkisi 111-118
K. CENGİZ, D.K. HOSSFELD, R. ANTHONE, S. ANTHONE, A.A. SANDBERG
Beyin Normal ve Tümör Hücrelerine Deksametazonun İn-Vitro Etkileri 119-126
F. AKTÜRK
Floresin İşaretleme ile Hücre Çeşitleme 127-130
F. AKTÜRK
Sentral Sinir Sistemi Hücrelerinin Steroid Reseptör Sisteminin İncelenmesi 131-139
F. AKTÜRK
Tavşanlarda Sodyum Bikarbonat Amonyum Klorür ve C Vitamininin Serum Salisilik Asid Düzeyine Etkisi 141-150
H. GÜVEN, I. TUĞLULAR
Heavy Calcification of Arteria Femoralis Which Gives A False Impression on Aortafemoral Arteriogram 151-155
K. ERK,, M. YÜKSEL, A. AKÇORAL
Primer Hiperparatiroidi ve Cerrahi Tedavisi 157-161
E.A. PİŞKİN, Y. GEDİK, A. KARABIYIKOĞLU
İki Kardeşte Görülen Tay-Sachs Hastalığı 163-168
Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Psikofarmakolojide Deneysel Yöntemler 169-178
H. GÜVEN,, I. TUĞLULAR
Acil Girişimi Gerektiren Hipertansiyonlar 179-188
N.F. AYKAN
Ağrı Tedavi Yöntemleri 189-197
Z. ESENER
Acil Servislerin Organizasyonu-Donatımı Yönetimi ve Koordinasyonu 199-210
İ. ERDAMAR,, M. MENDERES


ISSN: 1309-5129