Vol 4, No 1 (1987)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

İmmünoglobulin –E, Total Eozinofil, Nazal Yaymada Eozinofil ve Metakromatik Hücre Değerleri 05-15
Ş. KÜÇÜKÖDÜK, Y. SARAÇLAR
Çocuklarda Pürülan Menejit 17-30
Ş. KÜÇÜKÖDÜK, N. GÜRSES, H. ÇAKAR
Baş-Boyun Dermoid Kistleri 31-37
E. GÜNEY, Y. TANYERİ, T. ŞEŞEN, R. ÜNAL,, Ş. YALÇIN, M. İMAMOĞLU
Hematüri Nedeninin Araştırılmasında İdrardaki Eritrosit Morfolojisinin Önemi 39-47
H. KOÇAK, F. AYDINOL, S. ACAR, İ. ÇUHADAR, N. GÜRSES, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, A. BİLGİÇ
Endorfinler ve Stres Ülseri Sendromu 49-75
S. KAPICIOĞLU,, H. TELATAR, N. BOR, Ş. KARACADAĞ, Ş. RUACAN, M. ALVUR
Sindaktili Tedavisi 77-83
O.A. UYSAL
Temporal Kemik Hastalıklarının Tanısında Yüksek Resolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Değeri 85-104
B. DİREN, R. ÜNAL, M.B. SELÇUK, E GÜNEY
Neodymium: YAG Laser İle Deneysel İridotomi 105-111
F. ÖGE, İ. ÖGE, B. KANDEMİR
Primer Gastrik Lenfoma Zemininde Gelişen Mide Perforasyonu ve Subdiafragmatik Abse Olgusunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 113-119
B. DİREN, N. ULUSOY
Chondrodystrophıa Calcıfıcans Congeni ta “Risomelik Tip” 121-128
B. DİREN, İ. YAZICIOĞLU,, B. PİŞKİN
Hematüri Nedenleri ve Glomeruler Hematürinin Oluş Mekanizması 129-135
F. AYDINOL, H. KOÇAK
Stres Ülseri Sendromu 137-154
S. KAPICIOĞLU
Alerji ve Hastalıkları Hakkında Bazı Bilgi ve Görüşler 155-157
A. BİLGİÇ


ISSN: 1309-5129