Vol 5, No 2 (1988)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Serebrovasküler Hastalıklarda Beyin-Omurilik Sıvısının Spektroskopik Yöntemle İncelenmesi 121-130
M.K. ONAR
Transüretral Cerrahi Girişimlerde Sodyum Seftizoksim ile İki farklı Doz Uygulanmasının Karşılaştırılması 131-136
S. YILDIZ, R. BÜYÜKALPELLİ, C. AYDIN, A.F. YILMAZ
Neodymium: yag laser ile Primer Açık açı, Sakonder, Konjenital ve Developmental Glokomda Trabekülopunkçur, Gonyotomi ve Siklodiyaliz Sonuçları PDF () 137-161
İ. ÖGE, F. ÖGE
Karpal Tünel Sendromlu Hastaların Preoperatif ve Postoperatif Değerlendirilmesi 163-172
Ö. İYİGÜN, C. RAKUNT, F. ÇELİK, C. ŞAHİN
Allerjik Rinitin Semptomatik Tedavisinde Ketotifen ile Clemastinin Etkilerinin Araştırılması 173-186
M. İMAMOĞLU, T. ŞEŞEN, E. GÜNEY, R. ÜNAL
Multipl Skleroz Hastalarında Median Sinir uyarılması ile Elde Edilen Serebral Potansiyeller 187-196
G. TUNALI, S. YILMAZ
Otitis Medianın İntrakraniyal Komplikasyonları 197-205
R. ÜNAL, E. GÜNEY, Y. TANYERİ, T . ŞEŞEN, A.H. SAĞLAM
Son Dönem Böbrek Hastalarında Hemodiyaliz Öncesi ve sonrası Renin ve Anjiotensin Düzeyleri 207-214
F. TANYERİ, M. ALVUR, S. BOZKURT, H. KOÇAK
İntrakraniyal Epidermoid Kist 215-220
C. ŞAHİN, F. ÇELİK, B. DİREN, B. KANDEMİR, İ.D. ŞAHİN
Benign Prostat Hiperplazisinin Yaş ile ilişkisi ( 36 Yaşında Bir Benign Prostat Hiperplazi Olgusu ) 221-226
S. YILDIZ, R. BÜYÜKALPELLİ, F. YILMAZ
Otomatik Kardioverter-Defibrilator İmplante Edilmiş Hastasının İzlenmesi 227-234
M.K. ERK, M. YÜKSEL
Preoperatif Nedikasyon 235-242
A. TÜR
Antihelmintik İlaçların Biyokimyasal Etki Yolları 243-251
C. ÇELİK


ISSN: 1309-5129