Vol 5, No 3 (1988)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Hipertansiyonda Sistolik Pik Basıncının / Sistol Sonu Çapa Oranının Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonunu Değerlendirmedeki Önemi 259-268
K. KAYNAR, O. SAĞKAN, G. İLİÇİN
Gram Negatif Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklerde Duyarlılıklarının İn-Vitro İncelenmesi 269-276
A.N. ULUSOY, C. ÖZKUYUMCU, E. GİRİŞKEN GİRİŞKEN
Kanserli Hastalarda Tiroid Hormonları Ve Bunların Anemi İle İlişkisi 277-285
F. TANYERİ, E. KANSU
Vari Koselli İnfertil Kişilerde Verikoselektomi Sonrası Karyonik Gonodatropin (Hcg) Uygulamasının Spermiogram Değişikliklere Etkisi 287-296
N. ASAN, S. YILDIZ, R. BÜYÜKALPELLİ, F. YILMAZ
Umbilikal Ven İçine Oksitosin Uygulamasının Doğumun İçincü Devresinin Süresi Üzerine Etkisi 297-303
A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM, Ö. TAŞKIN
Tansilektomi Endikasyonları Ve Postoperatif Profloksi Tedavisi 305-312
Ş. YALÇIN, M. KOYUNCU, S.S. KILIÇ, O. AKDURACAK, E. BOLAT, KİMYAGER İ. HALİFEOĞLU
Sinop İli Durağan İlçesi Çayağzı Köyünde Guvatr Taraması 313-323
Y. PEKŞEN, A. BİLGİÇ, M. ALVUR, F. TANYERİ
Redükte Edilemeyen Kalça Posteriorkırıklı Çıkıklarda Bilgisayarlı Tomografinin Önemi 325-337
B. GÜLMAN, B. DİREN, N. DABAK
Vajinal Ve Abdominal Hiterektomilerde Cerrahi Stresin Kan Prolaktin Ve Kortizol Düzeyleri Üzerine Etkisi 339-343
A. KÖKÇÜ KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM, M. ALVUR, C. AYKIN
İlio-Femonal Venöz Trombozis, 72 Olgunun Analizi 345-349
M. YÜKSEL YÜKSEL, M.K. ERK ERK, K. KARAHAN, F. KOLBAKIR, İ. BAŞYİĞİT
Kronik Maksiller Sinüzitlerde Radyolojik Ve Ameliyat Bulgularının Karşılaştırılması 351-360
R. ÜNAL ÜNAL, E. GÜNEY, A.H. SAĞLAM, M.B. SELÇUK
Kronio-Fasiol Yerleşim Gösteren Fibröz Disploziler 361-374
E. GÜNEY GÜNEY, R. ÜNAL, Y. TANYERİ, T. ŞEŞEN, A. ÖZDEDE
Spinal Intraduol Ekstramedüller Tüberkülom 375-380
F. ÇELİK, B. KANDEMİR, C. ŞAHİN, A. ŞENEL
Ailesel Feokramositoma ( Bir Aileden 3 Olgu) 381-397
A.N. ULUSOY, G. ÖKTEN, Y. ALVUR
Penetron Kalp Yaralanmaları 399-404
M. YÜKSEL, F. KOLBAKIR, K. KARAHAN, İ. BAŞYİĞİT, M.K. ERK
Multipl Punktat Kalsifikasyon İçeren Mesane Tümörü 405-411
A.F. YILMAZ, S. YILDIZ, B. DİREN, R. BÜYÜKALPELLİ
Fosiaol Paralizi Deformiteleri İçin Temporalis Kası Dinamik Askısı Uygulaması 413-420
O.A. UYSAL
Behçet Sendromunda Benign Intrakranial Hipertansiyon ( Vaka Takdimi ) 421-426
G. TUNALI
Endorfinler Ve Gastrointestinal Sistem 427-438
S. KAPICIOĞLU
Amonyak Metabolizması 439-445
C. ÇELİK, M. ALVUR
Beta Laktom Grubu Antibiyotik Allerjisi 447-457
M.L. ERKAN


ISSN: 1309-5129