Vol 5, No 4 (1988)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Odun Tozunun Nazal Mukoza Üzerine Etkileri 463-476
R. ÜNAL, E. GÜNEY, B. KANDEMİR, Ö. GÜN, G. KONAKÇI
Bronşial Astmalı ve Allerjik Rintli Erişkin Hastalarda Metabisülfit Duyarlılığı 477-484
M.L. ERKAN, Y. SARAÇLAR
Behçet Sendromunda Epidemiyolojik ve Klinik Bulgular 485-493
A.Y. TURANLI, K. MENGÜ, D. KORAL
Üst Solunum Yollarında A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı 495-499
B. DURUPINAR, C. KUYUMCU
A Grubu Strepkok İnfeksiyonlarının Tanısında Boğaz Kültürü ve Hızlı Lateks Aglutinasyon Yönteminin Karşılaştırılması 501-506
B. DURUPINAR, C. KUYUMCU, Z. EREN
Kronik Maksiller Sinüzitli Hastalarda Bakteriyolojik Araştırma PDF () 507-517
G. KONAKÇI, E. GÜNEY, T. ŞEŞEN, R. ÜNAL, C. ÖZKUYUMCU
Analjezi için Gebelere Uygulanan Meperidine in Doğum Eylemi süresine Etkisi 519-523
A. KÖKÇÜ
Eozinofilik Granulom 525-532
F. ÇELİK, B. KANDEMİR, C. ŞAHİN, A. ŞENEL
Familyol Primer Obstrüktif Megaüreter 535-542
S. YILDIZ, A.F. YILMAZ, R. BÜYÜKALPELLİ
Over’de Dev Basit Seröz Kist 543-547
A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM, B. KANDEMİR
Spontan İntraserebral Kanamaya Neden Olan Koroid Pleklus Papillomu 549-555
B. KANDEMİR, F. ÇELİK, C. ŞAHİN, A. ŞENEL
Marfan Sendromu 557-567
M.K. ERK, M. YÜKSEL
Üreteral Duplikasyon 569-573
S. YILDIZ, R. BÜYÜKALPELLİ, F. YILMAZ


ISSN: 1309-5129