Vol 6, No 1 (1989)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Giardiasis’de Demir Malabsorpsiyonu 01-10
Ş. KÜÇÜKÖDÜK, M. ŞAHİNOĞLU, S. ACAR,, N. GÜRSES, H. KOÇAK, K. BAYSAL, A. BİLGİÇ
Tarım İşçilerinde serum Kolinesteraz Düzeyi 11-19
H. GÜVEN, M. ÖZCİMDER, K. GÜVEN, S. GİDENER, H. YILMAZ, T. AKBULUT
Nervus Rekurrens Paralizisine Bağlı Larinks İntrensek Adelelerinde ve Krikoaritenoid Eklemdeki Değişikliklerin İncelenmesi 20-31
R. ÜNAL, E. GÜNEY, B. KANDEMİR, T. ÜSTÜN
Üriner Stres İnkontinens Tanısında Q-Tip Testinin Geçerliliği 32-40
A. KÖKÇÜ, E. CENGİZ, Ö. TAŞKIN, M. KIR
İnferior Oblik Hiperfonksiyonunda Geriletme ve Dezinsersiyon Ameliyatlarının Karşılaştırılması 41-45
F. ÖGE
Üriner Sistem Taş Hastalığı Nedeniyle Açık Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Piperasilin Sodyum ile Profilaksi 46-51
S. YILDIZ, R. BÜYÜKALPELLİ, C. AYDIN, F. YILMAZ, Ş. SARIKAYA
İki Traflı Dudak Yarığı Burun Deformitesi İçin Objektif Bir Değerlendirme Yöntemi 52-58
A. UYSAL
Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Genitoüriner Sistem Tüberkülozu Araştırması 59-65
A. ARICAN, S. YILDIZ
Primer Ala Repozisyonu 66-71
A. UYSAL
Plasentanın Gross Anatomisinin Neonatal Ağırlık Ve Baş Çevresi İle İlişkisi 72-81
C. KOPUZ, K.ALİ GÜNGEÇ
Peptik Ülser İçin Yapılan Ameliyatlardan Sonra Ortaya Çıkan Mide Karsinomu Ve Tanıda Endoskopinin Rolü 82-93
A.N. ULUSOY
Ekstremite Kemer Tipi Musküler Distrofili 6 Vakanın Takdimi 94-101
G. ÖKTEN, G. TUNALI
Gebelik ve Feokromositoma 102-108
A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM, A.N. ULUSOY
Tuberos Skleroz Ultrasonografi Ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 109-116
M.BEKİR SELÇUK, S. YILDIZ, İ. YAZICIOĞLU, F. YILMAZ
Travmatik Bronş Rüptürü ( 1 Olgu Sunumu ) 117-122
M. YÜKSEL, F. KOLBAKIR, K. KARAHAN, İ. BAŞYİĞİT, M.K. ERK
Atipik Bir Eozinofilik Granulom Olgusu 123-129
F. ÇELİK, Y. ALVUR, C. ŞAHİN, R. ÜNAL
Crohn Hastalığının Komplikasyonu Olarak Gelişen İncebağırsak Adenokarsinomu 130-140
A. NAKİ ULUSOY, Y. ALVUR
Retinoblastoma 141-146
S. ACAR
Betalaktam Antibiotikler I.Bölüm 147-156
B. ERTURAN, H. GÜVEN
Hipotalamo – Hipofizyel Sistem 157-163
K. ALİ GÜNGEÇ


ISSN: 1309-5129