Vol 6, No 2 (1989)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Tekrarlayan Spontan Düşükleri Olan Çiftlerde Y Kromozomu Sentromerik İndeksi 165-174
G. ÖKTEN
Boya Ve Solventlerle Çalışanlarda İmmunglobülin Düzeyleri Ve Genetik Değerlendirme 175-184
Y. PEKŞEN, G. ÖKTEN, C. DÜNDAR
Ritodrin Hidroklorid’in Karaciğer Fonksiyon Tastleri Ve Karacaiğerin Histolojik Yapısı Üzerine Etkileri 185-193
A. KÖKÇÜ, B. KANDEMİR
Kronik Süpüratif Otitis Mediada Bakteriyolojik Araştırma 195-204
R. ÜNAL, E. GÜNEY, T. ŞEŞEN, Ö. GÜR
Akut Miyokard İnfarktüsünde Serum Aktik Dehidrogeneaz, Progesteron Ve Testeteron Düzeyleri 205-216
Ü. DÜNDAR, M. ALVUR, K. CENGİZ, İ. DÜNDAR
Tonsilektomi Endikasyonunda Antistreptolizin -0’nun Önemi 217-222
A. TEKAT, R. ÜNAL, C. ÖZKUYUMCU, Y. TANYERİ, E. GÜNEY
Gebelere Profilaktik Demir Tedavisi Uygulanmasının Önemi 223-230
Ş. ÇOKŞENİM, A. KÖKÇÜ, A. PAK
Normal Gebelerin Tek İdrar Örneğinde Ölçülen E3 Ve E3/C Değerleri İle Fetal Ağırlık Arasındaki İlişkiler 231-235
Ş. ÇOKŞENİM, A. KÖKÇÜ, A. GÜMÜŞTEKİN
Tinnitus Tedavisinde Kalsiyum Antagonistlerinin Yeri 237-241
M. A. ŞEHİTOĞLU, C. ÜNERİ, A. TUTKUN, M. ÇELİKOYAR
Üriner Sistem Taş Hastalığı Nedeniyle Nefrektomi Uygulana 66 Olgunun Değerlendirilmesi 243-250
S. YILDIZ, R. BÜYÜKALPELLİ, A. F. YILMAZ
Prostat Ağırlığının Suprapubik Ultrasonografi İle Preoperatif Saptanması 251-256
İ. KOVANLIKAYA, M. UYGUR, A. DAMLACIK, O. DİCLE, E. AYAZ
Larinks Patolojileri Oluşmasında Özefagus Disfonksiyonunun Yeri Ve Önemi 257-263
M. KOYUNCU, N. AYTUĞ, O. AKDURUCAK, E. DÖNDER
İlerlemiş Neovasküler Glokomda Trakülektomi İle Kombine Argon + Nd: Yag Laser Gonyoplasti PDF () 265-269
F. ÖGE
Vena Kava Superior Sendromu Ve Horner Sendromuyla Giden Hipertiroidili Substernal Guatr Vakası 271-277
A. AYKIN, K. CENGİZ, A. DEMİRCİ, H. B. DİREN, N. ŞAHİN
Posterior Trapeziıs Kas-Deri Flebi İle Baş-Boyun Bölgesi Defektleri Onarımı Untitled () Untitled () PDF () 279-289
A. UYSAL
Tükrük Bezlerinin Primer Tüberkülozu 291-294
C. ÜNERİ, A. TUTKUN, M. A. ŞEHİTOĞLU
Betalaktam Antibiotikler II. Bölüm 295-303
S. GİDENER, H. GÜVEN
Parafolliküler Hücreler Ve Apud Sistem 305-314
A. ÖZYAZICI ÖZYAZICI
Tip IV ve Tip VII Kollagenlerinin Yapı Ve Fonksiyonları 315-323
S. KAPLAN, M. Ç. RAĞBETLİ, N. ÇİFTÇİ
Organ Nakillerinde Dikkate Alınmayan “Genetik Saat” 325-335
H. BOYUNAĞA BOYUNAĞA


ISSN: 1309-5129