Vol 7, No 1 (1990)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

İntravenöz Aminofillin Kronik Stabil Efor Anginası Olan Hastalarda Antiagnial, Anti İskemik Etkinliği 05-14
C. KOCAKAVAK, E. KÜTÜK, H. ŞAŞMAZ, E. DURU, P. GÜNER
Tarım İşçilerinde Kan Klorlu İnsektisid Düzeyi 15-24
H. GÜVEN, M. ÖZCİMDER, K. GÜVEN, H. YILMAZ, S. GİDENER
Premedikasyonsuz Ve Ranitidin Premedikasyonlu Olgularda Gastrik Sıvı Volüm ve pH Değişiklikleri 25-33
A. TÜR, Z. ESENER, E. ÜSTÜN, F. GÜLDOĞUŞ
Vasküler Travma- 114 Olgunun Analizi 35-41
M. YÜKSEL, K. ERK, F. KOLBAKIR, İ. BAŞYİĞİT
Gebelikte Sigara Kullanımının Fetus Ve Plasenta Üzerine Etkileri 43-48
C. ÜSTÜN, E. MALATYALIOĞLU
İnfrarenal Aorta Anevrizmaları Ve Cerrahi Tedavi Uygulanan 24 Olgunun Değerlendirilmesi 49-55
M. YÜKSEL, K. ERK, F. KOLBAKIR
Vitamin D Entoksikasyonu Ve Nefrokalsinosis 57-65
N. BEŞBAŞ, A. ÖNER, O. AKHAN, Ü. SAATÇİ, G. KANRA, A. BAKKALOĞLU, R. TOPALOĞLU
Multipl Sklerozlu Hastalarda Anestazi Uygulanması 67-72
E. ÜSTÜN, Z. ESENER, A. TÜR
Dev Perikardial Solomik Kist-Bir Olgunun Sunumu 73-76
F. KOLBAKIR, K. ERK, M. YÜKSEL
Pür Hepatizasyon Formu Gösteren Bir Endodermal Sinüs Tümörü 77-85
Y. ALVUR, D. ŞAHİN, Ş. ÇOKŞENİM
Tıbbi Görüntüleme Takniklerinin Üstünlüklerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Bir Metodun Aktuel Durumu: 87-97
B. TEKİNSOY, J. OESTMANN, M. GALANSKİ
Çocuklarda Uyku Bozuklukları 99-104
A.C. ARIK, A. ÖZKAN


ISSN: 1309-5129