Vol 8, No 2 (1991)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Bumetanid: Yeni Bir Loop Diüretiği 131-141
O. SAĞKAN, A. AYKIN
Ablatio Plasenta Gelişiminde Bir Risk Faktörü Uzamış Erken Membran Rüptürü 143-148
E. MALATYALIOĞLU
Çeşitli Kntinuous Damar Dikişlerinin Büyüme İle Orantılı Genişlemeye Etkileri 149-155
K. ERK,, K. KARAHAN,, M. YÜKSEL,, E. KOLBAKIR, İ. BAŞYİĞİT
Deneysel Testis Torsiyonunda Reperfüzyon Sendromunun Yeri Ve Allopurinusile Önlenebilirliği 157-161
F. BERNAY,, B. ÖZÇELİK,, K. KILIÇ,, B. KANDEMİR, N. GÜRSES
İntraoküler Basıncı Yüksek Hastalarda Kontrast Duyarlılığın İncelenmesi 163-168
D. ERKEN,, A.Ş. SANAÇ
Stafilokoksik Pnömolilerde Perikardiyal Tutulum 169-173
İ. İŞLEK,, K. BAYSAL,, N. GÜRSES, M. AYDIN
25 Dış Gebelik Olgusunun Retrospektif İncelenmesi 175-181
C. ÜSTÜN, A. KÖKÇÜ,, Ş. ÇOKŞENİM, M. KIR
Postmatür Gebeliklerde Fetus Sağlığının Tayini Ve Ultrasonografik Değerlendirme 183-189
E. MALATYALIOĞLU,, M. ALVUR
Sıçan Beyin Hemisferlerinde Bakır Ve Magnezyum Seviyeleri 191-193
N. TAŞÇI,, E. AĞAR, C. MARANGOZ
Jinekolojik Ameliyatlarda Mesane Ve Üreter Yaralanmaları 195-198
C. ÜSTÜN, A. KÖKÇÜ,, Ş. ÇOKŞENİM
İntroventriküler Araknoid Kist ( Bir olgu nedeniyle ) 199-201
Ö. İYİGÜN,, F. ÇELİK, B. KANDEMİR, A. ŞENEL
Ailesel Hiperkolesterolomi Tip II a 203-207
E. OVALI, O. SAĞKAN, N. KAYA
Ön Kol Çift Kırığında Ulnar Sinir Tuzak Nöropatisi 209-211
S. PERÇİN, Ö. ŞAVK
Yaşlılarda İlaçların Kinetiği 213-216
S. GİDENER,, S. ÇELİK
Psikosomatik Deri Hastalıkları 217-219
A.C. ARIK


ISSN: 1309-5129