Vol 8, No 4 (1991)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

İnterferonlar Ve Üroonkolojide İnterferon Uygulamaları 297-305
Ş. SARIKAYA, S. YILDIZ, A.F. YILMAZ
Kalsiyum Kanal Blokerleri, Antimuskarinik, Trankilizan Ve Antiprostaglandin Ajanların Spontan Tubal Kasılmaya Etkileri 307-311
Ö. TAŞKIN, C. ÜSTÜN, A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM, S. GİDENER, B. ERTURAN
İkinci Trimester Missed Abortus Ve İntrauterin Ölü Fetus Olgularında Prostaglandin E2 Ve Oksitosin Kullanımı 313-318
E. MALATYALIOĞLU, C. TABAK
Düşük, Ölü Veya Anomalili Doğum Yapma Gibi Obstetrikle İlgili Sorunları Bulunan Kadınların Serumlarında Ve Kordon Serumlarında, ELISA ile HSV–1 IgG ‘Nin Araştırılması 319-322
M. KIYAN, A. TEVFİK CENGİZ, I. CENGİZ, M.Ş. UĞUREL, F. KARA, H. LEBLEBİCİOĞLU
Kronik Böbrek Hastalarında Hemodiyalizin Sol Ventrikül Sistolik Ve Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisinin Doppler Ekokardiyografi İle İncelenmesi 323-328
O. YEŞİLDAĞ, A. BAKİ, N. KAYA, K. CENGİZ, O. SAĞKAN
Yenidoğan Sepsisinde Trombosit Parametreleri 329-337
Ş. KÜÇÜKÖDÜK, Ü. ÖZGEN, H. DİNÇ, Y.S. BARIŞ, N. GÜRSES
Siyatik Sinirin Doku Yapıştırıcısı Ve Sütürle Epinoral Anastomunun Elektro Fizyolojik Olarak Karşılaştırılması 329-342
Ö. İYİGÜN, Z. ŞEKERCİ, N. TAŞÇI, F. CANTÜRK, C. MARANGOZ, M. KOCABAŞ, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Effect Of Stress And Cimetidine Therapy On Serum Creatinine And Blood Urea Nitrogen Levels 343-348 PDF ()
Y. KESİM, M. ALVUR, Y. ALVUR, S. ÇELİK
Tail Flick Yöntemi İle Buspironun Analjezik Etkinliğinin Araştırılması 349-351
G. DENİZ
Homoseksüel Ve Transeksüellerde Herpes Simplex Virüs (HSV) -1 IgG Antikorlarının ELISA İle Araştırılması 353-355
A.T. CENGİZ, Ö. KENDİ, M. KIYAN, M.Ş. UĞUREL, Y. BİLGE, H. LEBLEBİCİOĞLU
Kronik Otitis Medianın Kafa İçi Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi 357-360
Y. ÜNLÜ, İ. KÜLAHLI, A. TEKALAN, İ. KETENCİ, R. CEMİLOĞLU, E. ERHAN, S. CÜREOĞLU
Ruhsal Hastalığı Olan Erkeklerde X-Kromotin Sıklığı 361-363
M. ELBİSTAN, M.N. ALP, T. BUDAK
Siklosporin A Kullanılan Bir Behçet Hastasında Tüberküloz Gelişmesi Olgusu 365-368
C. DEMİRCAN, N. KAYA, N. EMİRLER, İ. TUNCER, İ. ERKAN
Angiografik Olarak Normal Koroner Arterleri Olan 26 Yaşındaki Bir Futbolcuda Akut Miyokard Enfarktüsü 369-373 PDF ()
O. YEŞİLDAĞ, A. ORAM, A. KARAMEHMETOĞLU, E. ORAM, Ş. UĞURLU
Nonoperative Management Of Boerhaave Syndrome By A Balloon Tip Esophogogostric Tube 375-377
K. ERK, F. KOLBAKIR, M. YÜKSEL
Akut Miyokard İnfarktüsünden Sonra Oluşan Nörohormonal Değişiklikler 379-383
N. KAYA


ISSN: 1309-5129