Vol 9, No 1 (1992)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Beyin Ölümü 01-05
G. TUNALI, T. ÖZBENLİ
Kranial Ve Spinal Disrafizm 06-09
Ö. İYİGÜN, Z. ŞEKERCİ, N. MERCAN, M. KOCABAŞ, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Tiroid Hormonları Ve Kortizol Düzeyinin Araştırılması 10-15
F. TANYERİ, M. ALVUR, Z. YILDIZBAŞ, K. CENGİZ
Hemodiyaliz Hastalarında Vena Cava İnferior Çapının Klinik Önemi 16-19
F. AYDIN, Y. UZUN, M.Z. MOCAN, H. MOCAN, K. TOPKARA
Ankara Yöresinde Kongenital Anomalilerin Dağılımı 20-23
V. AYDEMİR, H. MOCAN, H. BOZKAYA, H. ÇELİKKANAT, B. GÜRBÜZ
Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda ELISAYöntemi İle Toksoplasma Enfeksiyonunun Araştırılması 24-26
M. AYDIN, N. GÜRSES, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, İ. İŞLEK, D ALBAYRAK
Maksiller Sinüs Mukozal Kistlerinde Histopatolojik İnceleme 27-29
T. ÜSTÜN, T. ŞEŞEN, Y. TANYERİ, R. ÜNAL
Erişkin İdiopatik Skolyozon Cerrahi Tedavisinde Cotrel –Dubousset İnstrümentasyonu Uygulaması Sonuçları 30-39
T. BENLİ, M. ÇITAK, S. AKALIN, M. KIŞ, F. PESTİLCİ, F. MUMCU
Yenidoğanda A.Mesenterica Superior’un Kolonu Besleyen Dalları Ve Varyasyonları 40-47
N. İÇTEN
Yenidoğanda A.Mesenterica Superior İle A.Mesenterica İnferior Arasındaki Anastomatik Arterler 48-54
N. İÇTEN, A. ÖZBEK
Servikal Travmalar 55-60
Z. ŞEKERCİ, Ö. İYİGÜN, G. BOZKURT, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Mitral Darlığı Olan Bir Hastada 2 Boyutlu Ekokardiyografiile Tanı Konan Dev Sol Atrial Trombüs 61-65
O. YEŞİLDAĞ, M. YÜKSEL, C. DEMİRCAN, O. SAĞKAN
Yüksek Doz Süksinilkolin Kullanımı Sonucu Gelişen Uzamış Bir Apne Olgusu 66-67
B. SARIHASAN, Z. ESENER
Paryetal Meningosel: Bir Olgu Sunumu 68-70
Ö. İYİGÜN, Z. ŞEKERCİ, A. ŞENEL, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Atipik Lokalizasyon Gösteren Bir İnvert Papillom Vakası 71-73
T. ŞEŞEN, E. GÜNEY, Y. TANYERİ, R. ÜNAL, B. KANDEMİR, T. ÜSTÜN
Absorbe Olabilen Sütürlerin Pediatrik Kardiovasküler Ameliyatlarda Kullanımı 74-78
K. ERK, K. KARAHAN
Maksillo-Fasial Travmalarda Oftalmolojik Problemler 79-81
H. ERBİL


ISSN: 1309-5129