Vol 9, No 2 (1992)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Şizofreni’nin Etiyolojisinde Kalıtımın Önemi 83-92
M. ELBİSTAN, N. KARA, G. ÖKTEN, N. AKYOL, L. URAL, Z. ÖZER
Vaskülarize Prerüsyal Ada Flep Yöntemi İle Penil Hipospadias Onarımı 93-96
N. KARACAOĞLAN, H. VELİDEDEOĞLU, B. ÇİÇEKÇİ, Ü. ŞAHİN, N. BOZDAĞAN, Y. TÜRKGÜVEN
Yenidoğan Sepsisinde Mortaliteye Etki Eden Faktörler 97-101
Ş. KÜÇÜKÖDÜK, Ü. ÖZGEN, C. DİLBER, H. DİNÇ, N. GÜRSES
Epileptik Hastalarda Tedavi Öncesi Ve Sonrası Serum Çinko Ve Bakır Düzeyleri 102-107
C. MARANGOZ, M.K. ONAR, G. TUNALI, C. ÇELİK
Intraamniotik Enfeksiyonun Erken Tanısında Amniotik Sıvı Glukoz Düzeyi 108-111
E. MALATYALIOĞLU, A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM
Uzamış Sarılığı Olan 121 Bebekte Prospektif Bir Çalışma 112-116
A. ÖKTEN, H. MOCAN, E. ERDURAN, Y. GEDİK
Maksiller Sinüs Mukozal Kistlerinde Mikrobiyolojik Araştırma 117-119
T. ÜSTÜN, T. ŞEŞEN, Y. TANYERİ, R. ÜNAL
Fetal Pulmoner Matürityi Saptamada Tap Testinin Değeri 120-122
E. MALATYALIOĞLU, A. KÖKÇÜ, T. ALPER, Ş. ÇOKŞENİM
Kedilerde Cinsiyet Ve Pençe Tercihi İle Beyin Boyutlarının İlişkisi 123-127
Ş. DANE
Maternal Hipertansiyon Ve Meonatal Nötropeni 128-130
A.T. CENGİZ, Ö. KENDİ, M. KIYAN, E. MALATYALIOĞLU, M. AYDIN
Erişkin Humerus Cisim Kırıklarında Tedavi 131-136
T.N. KARAİSMAİLOĞLU, B. GÜLMAN, S. ŞEN, M. ÇIRAY
HBsAg Taşıyıcılarının Yakın Aile Çevresindeki Bireylerde ELISA ile HbsAg’ın AraştırılmasI 137-143
T. CENGİZ, M. KIYAN, O. YAVAŞOĞLU, M.Ş. UĞUREL, M. KARAHAN, H. KILIÇ
Samsun’da Yaşayan 12-16 Yaş Grubu Çocukların Vücut Ölçümleri 144-152
S. UYSAL, N. GÜRSES, C. ERTEKİN, İ. İŞLEK, M. AYDIN
Homoseksüel Transseksüellerin Sewrumunda ELISA ile HbsAg’ın Gösterilmesi 153-156
M. KIYAN, A.T. CENGİZ, Ö. KENDİ, Y. BİLGE, M.Ş. UĞUREL, A.R. TÜMER
Kandıra Bölgesinde 1989 Yılında Görülen Kızamık Salgınının Değerlendirilmesi 157-160 PDF ()
M. ERSÖZ
Normotansif Ve Gebeliğer Bağlı Hipertansif Hastalıklı Gebelerin Sabah İlk İdrarında Kalsiyum Düzeylerinin Karşılaştırılması 161-164
A. KÖKÇÜ, E. MALATYALIOĞLU, T. ALPER, Ş. ÇOKŞENİM, E. ÇİL
Sağlak Ve Solaklarda Kemik Ve Hava Yolu İşitme Süreleri Arasındaki Farklar 165-167
Ş. DANE
Sağlak Ve Solaklarda El Tercihi İle Sağ Ve Sol Kulak İşitme Süreleri Arasındaki Kantitatif İlişkiler 168-172
Ş. DANE
Bir Olgu Nedeniyle Hellp Sendromunun Ayırıcı Tanı Ve Tedavisi 173-179
E. MALATYALIOĞLU
Pulmoner Anjiografi İle Tanı Konan Bir Mac Leod Sendromu Olgusu 180-183
O. YEŞİLDAĞ, E. ÖRNEK, İ. BERNAY, O. SAĞKAN, L. ERKAN


ISSN: 1309-5129