Vol 9, No 3-4 (1992)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

İmmun Sistemin Baskılanması İle Patojenite Kazanan Saprofit Küf Mantarları 185-190
Y. TÜTER, S. KUŞTİMUR
Menisküs Lezyonlarının Artroskopik Anatomisi 191-198
B. GÜLMAN, N. KARAİSMAİLOĞLU, İ. AKÇAY
Fiziksel Muayenede Kan Basıncını Ölçme Zamanının Belirlenmesi 199-202
M. ERSÖZ
Samsun Doğum Ve Çocuk Bakımevine Başvuran Adolesanların Abstetrik Sorunları 209-213
E. MALATYALIOĞLU, M. AYDIN, Ş. DABAK
Samsun Doğum Ve Çocuk Bakımevine Başvuran Adolesanların Jinekolojik Sorunları 215-220
E. MALATYALIOĞLU, M. AYDIN, Ş. DABAK
Çocukluk Çağında Stafilokoksik Pnomöni 221-226
M. AYDIN, N. GÜRSES, İ. İŞLEK
Künt Beyin Travmalarının Timus Ve Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Morfolojik Etkilerinin Deneysel Araştırılması 227-232
S. BİLGİÇ, Ü. ÖZGEN, S. KAPLAN, C. KOPUZ, N. ÇİFTÇİ, B. DURUPINAR, B. KANDEMİR, H. GÜMÜŞ
Hepotorenal Sendrom 321-326
M. ESER, K. CENGİZ
Ensefaloseller 237-244
Z. ŞEKERCİ, Ö. İYİGÜN, C. ÇOKLUK, G. BOZKURT, C. RAKUNT, F. ÇELİK
0-12 Yaş Grubu ÇOCUKLARDA KONVÜLSİYONLARIN ETYOLOJİK DAĞILIMI 245-250
A.G. KALAYCI, H. ALP, R. AKDAĞ, S. ALTINKAYNAK, M. ENERGİN
Prevalence Of Hepatitis C Virus Antibadies İn Different Patient Groups 251-254
B. DURUPINAR, A. SANİÇ, M. GÜNAYDIN, M. PİİRİNÇCİLER
11 Down Sendromlu Vakada Tiroid Fonksiyon Testlerinin İncelenmesi 255-260
Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Anne Yaşı, Parite Ve Cinsiyetin Fötal Gelişim Ve Chorda Umbilicalis Morfolojisine Etkisi 261-266
A. ÖZBEK, C. KOPUZ, N. İÇTEN, S. TETİK, Ş. DABAK, Y. ÖZBEK
Dispne Etyolojisinde Nadiren Karşılaşılan Bir Etken: TİMİK KİST 267-268
M. YILMAN, F. KOLBAKIR, H.T. KEÇELİGİL, M.K. ERK
Median Alın Flebi Ve Yanak Flebi İle Burun Lateral Defektinin Onarımı 269-272
N. KARACAOĞLAN, Ü. ŞAHİN, Y. TÜRGÜVEN
An Unusual Type Sternal Fracture 273-274
M. YILMAN, F. KOLBAKIR, M.K. ERK, H. AKAN
Penetron Kalp Yaralanmaları (4 Olgu Sunumu) 275-278
H.T. KEÇELİGİL, F. KOLBAKIR, M. YILMAN, M.K. ERK
Bir Olgu Nedeniyle Servikal Atrezilenin Tedavisi 279-282
M. KIR, C. ÜSTÜN, A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM
Bir Olgu Nedeniyle Septik Pelvik Tromboflebit 283-286
M. KIR, C. ÜSTÜN, Ş. ÇOKŞENİM, A. KÖKÇÜ
Soma Tasensariyel Uyarılmış Potansiyeller 287-298
G. TUNALI
Periferik Ve Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Soma Tasensariyel Uyarılmış Potansiyeller 299-320
G. TUNALI


ISSN: 1309-5129