Vol 10, No 1-2 (1993)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Sigara İçiminin Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi 01-05
A. TÜR, E. ÜSTÜN, B. DEMİRCAN, Z. ESENER
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Lokomotor Sistem Bulguları 07-10
Ö. KURU, Z.H. KAYMAK, M. SELÇUK, K. CENGİZ, İ. İŞLEK
Ooforektominin Timus Morfolojisine Etkileri Untitled () 11-15
C. KOPUZ, E. MALATYALIOĞLU, F. KARAGÖZ, B. ŞAHİN, A. KORKMAZ, N. ZAĞYAPAN
Tıp I Diabetes Mellitus’ta Preklinik Kardiyomiyopati 17-22
S. ÖNELGE, K. BAYSAL, N. GÜRSES, S. ACAR, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, S. UYSAL
Propofol Ve Alfentanil İle Total İntravenöz Anestezi ( TİVA ) 23-29
A. TÜR, E. ÜSTÜN, Z. ESENER, B. DEMİRCAN, S. OFLUOĞLU
Yenidoğan Sepsisinde Serum C-Reaktif Protein Negatifliği İle Mortalitenin İlişkisi 31-34
D. ALBAYRAK, İ. İŞLEK, N. AKGÜN, N. GÜRSES
Membran Permeabilitesine Kalsiyum Ve Çinkonun Etkisi 35-38
M. AYYILDIZ, O. GENÇ, G. DİNÇÇAĞ, A. ALTINBAŞ, C. MARANGOZ
Çocukluk Döneminde Tedaviye Dirençli Kronik İtp’nin Megadoz Metilprednisolon Ve İntravenöz İmmunogbulin Kombinasyonu İle Tedavisi 39-41
D. ALBAYRAK
Subakut Sklerozan Panensefalit: Olgu Sunumu 43-46
H. LEBLEBİCİOĞLU, M.B. SELÇUK, M. GÜNAYDIN, F. FURTUN
Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis: Altı Olgu Bildirisi 47-50
T. YALIN, A. ARSLAN, M. SELÇUK, A. TANIK
Renal Ven Trombozu’nda Noninvaziv Metodlar Ve Medikal Tedavinin Önemi 51-55
Ş. KÜÇÜKÖDÜK, İ. İŞLEK, H. AKAN, M. AYDIN, C. DİLBER, N. GÜRSES
Human Immunodeficiency Virus ( HIV )’un Bulaşma Yolları Ve Aıds’ın Risk Grupları 57-64
M. KIYAN, L. CENGİZ, A.T. CENGİZ
Eritropoietin 65-72
İ. İŞLEK, D. ALBAYRAK
Antibiyotiklerle Klinik Araştırma Yapmak 73-77
S. ÇELİK
Hipertansif Acil Durumlar Ve Tedavileri 79-87
C. DEMİRCAN, O. SAĞKAN


ISSN: 1309-5129