Vol 11, No 2 (1994)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Gastrointestinal Komplikasyonları 73-78
Ö. KURU, L. ALTINTOP
Tam Plazmada Artan Fibrinojen Konsantrasyonlarının Farklı Mikroorganizmaların Fagositozu Üzerine Etkisi 79-85
H. DİNÇ, D. ALBAYRAK, N. GÜRSES, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, İ. İŞLEK, F. ÇETİNKAYA, M. AYDIN
Postinfarktüs Ventriküler Septal Defekt 87-90
H.T. KEÇELİGİL, M.K. ERK, F. KOLBAKIR, M. YILMAN, A. YILDIRIM
Membran Fonksiyonlarına Katyonların Etkisi 91-95
N. TAŞÇI, M. AYYILDIZ, G. DİNÇÇAĞ, O. GENÇ, A. ALTINBAŞ, C. MARANGOZ
Fötal Akciğer Kapiller Sayısına Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlacın Postnatal Dönemde Etkilerinin Araştırılması 97-100
S. KAPLAN, N. ÇİFTÇİ, A. KORKMAZ, M.Ç. RAĞBETLİ, S. BİLGİÇ, Ö. BALAT, N. ERDİNÇ
Yenidoğan’da N.Medianus’un Seyri Ve Dallanışının Morfometrik İncelenmesi 101-108
B. ŞAHİN, S. BİLGİÇ, A. UZUN
KEDİDE ADENOZİN VE KAFEİN’İN SPİNAL REFLEKSLERE OLAN ETKİLERİ 109-114
M. BOŞNAK, O. GENÇ, N. TAŞÇI
Gebe Sıçanlara Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçların Böbrek Glomerulus Sayısına Etkilerinin Araştırılması 115-118
S. KAPLAN, A. KORKMAZ, M.Ç. RAĞBETLİ, N. ÇİFTÇİ, S. BİLGİÇ, N. ERDİNÇ
The Effects Of Nimodipine, Tyrotyropine Releasing Hormon (TRH) And Gingkgo Biloba Extract (GBB) İn Experimental Spinal Cord Injuries 119-123
Ö. İYİGÜN, N. MERCAN, Z. ŞEKERCİ, A. ŞENEL, C. ÇOKLUK, S. BARIŞ, F. ÇELİK, C. RAKUNT
Langershans Hücreli Histiyositozis 125-130
S. ACAR, C. DİLBER, F. YILMAZER
Şizofrenik Bozukluklar Ve Cinsiyet 131-133
A.C. ARIK, M. ÇOPUR, A.R. ŞAHİN
Thalamiz Haemorrhage: Symptomatology, Ct Findings Prognosis 135-139
T. ÖZBENLİ, M.K. ONAR, G. TUNALI
Hematopoietik Büyüme Faktörleri 141-148
C. DEMİRCAN, A. FİSKECİ, İ. YÜCEL


ISSN: 1309-5129