Vol 11, No 3 (1994)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Hepatit B Virus Core Antijen Ve Antikorları (HbcAg VE Anti-HBc) 149-157
A.T. CENGİZ, M. TİBET
Malign Plevral Efüzyonların Önlenmesinde Corynebacterium Parvum’un Rolü 159-163
M.A. BEDİRHAN, T. ÇAĞLAR, S. CANBAZ, R. MEHMET
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Sıklığı Ve Nedenlerinin Araştırılması 165-172
C. DEMİRCAN, Y. ÖNDER, N. EMİRLER, R. DENİZ, F. OKTAR, B. ŞAHİN
Hemodiyaliz Hastalarında Gelişen Renal Multikistik Transformasyonun Us Ve Bt İle Değerlendirilmesi 173-177
L. İNCESU, M. GÜNEŞ, A. ARSLAN, İ. İŞLEK, M.B. SELÇUK, K. CENGİZ
The Carcinoembryonic Antigen Level Among Tobacco Workers 179-183
Y. PEKŞEN, M. ALVUR, Ş. DABAK, F. PEKŞEN
Laparoscopic Cholecystectomy: Preliminary Report Of 26 Cases By Reviewing Literature 185-190
K. ERZURUMLU, M. KESİM, C. YILDIZ, S. OCAK, A. ÇALIKUŞU
Yenidoğanda N.Ulnaris’in Seyri Ve Dallanışının Morfometrik İncelenmesi 191-196
A. UZUN, S. BİLGİÇ, B. ŞAHİN, N. İÇTEN
Çocukluk Çağı Hidatik Kistleri 197-204
R. RIZALAR, M. GÜNAYDIN, N. GÜRSES, E. ARITÜRK, F. BERNAY, N. GÜRSES
33956 Olguya Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi 205-211
B. DEMİRCAN, A. TÜR, Z. ESENER, E. ÜSTÜN, S. OFLUOĞLU
Effect Of Domperidon On Gastric Emptying İn Diabetic Patients With Gastroparesis 213-216
İ. BERBAY, N. KAYA, A.E. DEMİRÇALI, M. ŞAHİN, F. TANYERİ
Kuzu Beyninin Anatomik Asimetri Yönünden İncelenmesi 217-221
S. BİLGİÇ, A. UZUN, C. MARANGOZ, C. KOPUZ, S. KAPLAN, M. AYYILDIZ, B. ŞAHİN
Karadeniz Bölgesindeki Hemodiyaliz Merkezlerinde Hemodiyalize Giren Hastalarda Anti-Hcv Prevalansı 223-228
A. BÜYÜKYAZICI, M. GÜNAYDIN, N. ARIK, T. AKPOLAT
Bir “Masquerading” Dal Bloğu Olgusu 229-231
O. YEŞİLDAĞ, A. OTO, Ş. UĞURLU, E. ORAM
Çocuklukta Metastatik Karsinod Tümör 233-237
R. RIZALAR, A. SARAÇ, B. KANDEMİR, F. BERNAY, N. GÜRSES
Depresyon Ve Parkinson Hastalığı 239-246
A.R. ŞAHİN, A.C. ARIK


ISSN: 1309-5129