Vol 11, No 4 (1994)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Maksillektomi 247-260
M. ÖNERCİ, T. YILMAZ
3004 Olguya Uyguladığımız Bölgesel Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi 261-267
B. DEMİRCAN, A. TÜR, Z. ESENER, E. ÜSTÜN, S. OFLUOĞLU
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu 269-275
R. RIZALAR, S. SOMUNCU, F. BERNAY, E. ARITÜRK, N. GÜRSES
Karadeniz Bölgesi Bebek Ölüm Hızlarının Brass Yöntemi İle Hesaplanması 277-280
Y. PEKŞEN, C. DÜNDAR, Ş. DABAK
Direkt Laringoskopide Kullanılan Fentanil Ve Alfentanilinin Kan Basıncı, Nabız Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması 281-286
B. SARIHASAN, F. GÜLDOĞUŞ, S. OFLUOĞLU, Z. ESENER
İnhalasyon Anestezik Ajanlarının Erken Postoperaktif Dönemde Qt İntervali Üzerine Etkileri 287-291
Ö. YILMAZ, H. ŞAHİOĞLU, A. GÜNAYDIN, L. ALTINTOP, N. TEKTEN
Arcus Aortae’dan Çıkan Bir A.Vertebralis Sinistra Olgusu 293-295
A. UZUN, S. BİLGİÇ, C. KOPUZ
Nonpenetran Toraks Travmasına Bağlı Olarak Gelişen Akut Miyokard Hasarı 297-301
H.T. KEÇELİGİL, M.K. ERK, F. KOLBAKIR, Ö. YILMAZ, M. YILMAN, A. SARAÇ
Galbladder Duplication: Appearence On Sonography, Oral Cholecystography And Computed Tomography 303-307
A.S. ARSLAN, M.B. SELÇUK, T. YALIN, H. AKAN, L. İNCESU
Dinamik Kardiyomyoplasti 309-313
M.K. ERK, F. KOLBAKIR
Lomber Spinal Stenoz 315-321
Ö. KURU, H. ÖZKAYHAN, A. BİLGİCİ


ISSN: 1309-5129