Vol 12, No 3 (1995)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Neonatal Kolestazis 177-188
A.G. KALAYCI, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Primer Hipotiroidili Hastalarda Karpal Tünel Sendromu (KTS) Sıklığı 189-194
H. KAHRAMAN, T. ÖZBENLİ, M. ÇELEBİSOY, M.K. ONAR, F. TANYERİ
Over Tümörlerin Erken Tanısında Transvaginal Renkli Dopler Sonografi 195-200
M.E. CENGİZ, C. AYDIN, Ö. DEREN, H. KOZİNOĞLU
Geriatrik Hastalarda Genel Ve Bölgesel Anestezi; 16 Yıllık Geriatrik Hasta Analizi 201-205
F. GÜLDOĞUŞ, E. ÜSTÜN, Z. ESENER, B. SARIHASAN, S. BAYKALÖZ, H. ŞAHİNOĞLU
Karadeniz Bölgesi 17-20 Yaş Grubu Kız Öğrencilerde Boy Ve Alt Ekstremite Ölçümleri 207-213
N, İÇTEN, Y. SÜLLÜ, I. TUNCER
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Yavaş Salınımlı Diltiazem’in Sol Ventrikül Kitlesi Ve Diyastolik Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi 215-220
O. YEŞİLDAĞ, E. ÖRNEK, O. SAĞKAN, M. SHARİFİ MEHR, K. DURNA
Konjestif Kalp Yetersizliğinde Perindopril’in Sol Ventrikül Fonksiyonları Ve Egzersiz Kapasitesi Üzerindeki Etkisi 221-227
E. ÖRNEK, E. KOÇAK, A. DEMİRÇALI, O. SAĞKAN, İ. BERNAY, O. YEŞİLDAĞ, K. DURNA, K. KORKMAZ
Tam Plazmada Fibrinojen Yoğunluğundaki Artışın Granülositlerin Mikrobisidal Akiviteleri Üzerine Etkisi 229-236
F. ÖZTÜRK, D. ALBAYRAK, R. SANCAK, İ. İŞLEK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, N. GÜRSES
Tavşanda N.Fibularis ( Peroneus ) Commus’i Meydana Getiren Motor Nöronların Medulla Spinalisteki Lokalizasyonu 237-241
S. BİLGİÇ, B. ŞAHİN
Yenidoğanda A.Poplitea’nın Radyolojik Ve Morfometrik İncelenmesi 243-246
H. KÖRKAYA, B. ŞAHİN, S. BİLGİÇ, L. İNCESU
Over Tümör Markeri Olarak Ca 125 253-255
M.E. CENGİZ, C. AYDIN, H. KOZİNOĞLU, Ö. DEREN
Phthiriasis Palpebrarum 257-259
D. ERKAN, D. SEÇKİN
Osmotik Demiyelinizasyon Sendromu 261-266
F. ÖZTÜRK, R. SANCAK, L. İNCESU, K. BAYSAL
Pelvic Exenteration 267-274
C. ÜSTÜN, Z. MALAZGİRT, A. KÖKÇÜ, Ş. ÇOKŞENİM, A. YANIK


ISSN: 1309-5129