Vol 12, No 4 (1995)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Hormon Replesman Tedavisi Ve Egzersiz 275-278
A. YANIK, M. AYTEMUR, C. ÜSTÜN, Ş. ÇOKŞENİM
Asfiktik Yenidoğanlarda Böbrek Fonksiyonları Ve Renal Yetersizliğin Değerlendirilmesi 279-286
G. KAFALI, A.S. GÖKALP
Böbrek Ve Üreter Taşlarında Eswl Sonuçlarının Karşılaştırılması 287-291
Z. AYBEK, Ö.L. TUNCAY, C. BOZBAY, T. YONGUÇ
Vücut Demir Depoları Ve Koroner Kalp Hastalığı Riski 293-300
M. ERSÖZ, İ. KÜÇÜKYURT
Meme Kanserinin İzlenmesinde Cea Ve Ca 15–3 ‘ün Yeri 301-310
B. KÜÇÜKPİLAKÇI, Ş. ÇAKIR, İ. YÜCEL, İ. EGEHAN, Y. ELGİN, N. ÖZBEK, B. SOYLU
Familyal Akdeniz Ateşinde( FMF) Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikorlar 311-316
K. KONCA, E. ERKEN, S. ÖZBEK, R. GÜNEŞAÇAR
Radiotherapy Versus Rasiotherapy Enhanced By Cisplatin İn İnoperable Nonmetastatic Nonsmall Cell Lung Cancer ( Nsclc ) : Preliminary Results Of a Randomized Study 317-325
Ş. ÇAKIR, İ. YÜCEL, İ. EGEHAN, B. KÜÇÜKPİLAKÇI, B. SOYLU, Y. ELGİN, N. ÖZBEK
Yenidoğanda Soğuk Buhar Uygulamasının Boğaz Florası Üzerine Etkisi 327-330
S. SÖZÜBİR, S. ÖZGÜR, M. GÜNAYDIN, R. RIZALAR, H. İNAN, E. ARITÜRK, F. BERNAY, N. GÜRSES
A Newborn With Isolated Esophageal Atresia Having A Mediastinal Bronchogeniz Cyst 331-332
S. GÖRK, E. ARITÜRK, F. BERNAY, R. RIZALAR, İ. YAVUZ, M. KOYUNCU, N. GÜRSES
Karbamazepine Bağlı Hipersensetivite Sendromu 333-337
R. SANCAK, F. ÖZTÜRK, F. KARAGÖZ, N. GÜRSES
A Case Report: Thoracoscopic Diagnosis Of Right-Sided Traumatic Diaphragmatic Rupture 339-340
A. SARAÇ, F. BERNAY, S. SOMUNCU, R. RIZALAR, E. ARITÜRK, N. GÜRSES
Çocukluk Çağında Ampiyem 341-349
R. SANCAK, F. ÖZTÜRK
Gebelikte Tiroid Hastalıkları 351-356
C. ÜSTÜN, M. AYTEMUR, Z. MALAZGİRT, A. YANIK, Ş. ÇOKŞENİM


ISSN: 1309-5129