Vol 13, No 1 (1996)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Kronik Yorgunluk Sendromu 01-05
A.C. ARIK, G. ÖZDEMİR
Psöriyasisli Hastalarda Aleksitimik Özellikler 07-11
A.R. ŞAHİN, T. CANTÜRK, A. C.ARIK, Ü. ÖZGENÇ
Trabzon Yöresinde Anne Sütü Verme Alışkanlığının Eğitim Durumu İle İlişkisi 13-18
H. ERDÖL, G. KARAGÜZEL, C. DEMİRBAĞ, H. MOCAN
Sıçan Hipokampusunda Çinkonun Sebep Olduğu Hücre Ölümüne Verapamilin Etkisi 19-25
Ş. DEMİR, O. GENÇ, F. BAĞIRICI, M. AYYILDIZ, A. KORKMAZ, N. TAŞÇI, C. MARANGOZ
Kalsiyum Kanal Blokeri Nifedipinin Monosinaptik Reflekslere Etkisi 27-33
O. GENÇ, N. TAŞÇI, Ş. DEMİR, C. MARANGOZ
Suicide Thought Among Children 35-39
F. ÇULHA, C. KARABULUT, M. NAMLI
Posterior Subcapsular Cataracts İn Patients Treated With Inhaled Steroids 41-46
D. ERKAN, L. ERKAN, İ. ÖGE
Menopoz Ve Postmenopozda Sağlık Sorunları 47-51
E. YILDIRIM, O. YARDIMCI, Y. TÜMERDEM
Effects Of Intracavernosal Calcium Channel Blockers İn Dogs 53-59
Ş. SARIKAYA, R. AŞÇI, Z. AYBEK
Primer Adrenokortikal Yetmezlik ( Addison Hastalığı ) Tanısı İle İzlenen Bir Hastada Ortaya Çıkan Tüberküloz Menenjit Olgusu 61-64
H. KAHRAMAN, H. LEBLEBİCİOĞLU, F. FURTUN, Y. NAS
Visualization Of A Bronchial Carcinoma With İts Soft Tissue And Bone Metastasis Using TC99M-Tetrofosmin 65-68
T. BAŞOĞLU, C. ÇOŞKUN, İ. BERNAY, M. ŞAHİN, A. KOPARAN, L. ERKAN
Uterus Didelfis, Hemivajinal Obstrüksiyon Ve İpsilateral Renal Agenezis: Olgu Sunumu 69-71
S. ALTUNSOY, T. ALPER, A. KÖKÇÜ, A. YANIK


ISSN: 1309-5129