Vol 13, No 2 (1996)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Five Years’ Experience With Hypospadias 73-76
E. ARITÜRK, G. AYDIN, S. GÖRK
Kalsiyum Kanal Blokeri Verapamilin Spinal Reflekslere Etkisi 77-83
N. TAŞÇI, O. GENÇ
Evaluation Of Diabetic Coma İn Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Department Of Internal Medicine 85-94
H. KAHRAMAN, F. TANYERİ, B. ÖZER, N. KAYA, N. TEKDEN
Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Nitrogliserin İle Kontrollü Hipotansif Genel Anestezinin Yeri 95-101
S. YILDIZ, Z. ESENER, R. AŞÇI, B. DEMİRCAN, Ş. SARIKAYA, R. BÜYÜKALPELLİ, A.F. YILMAZ, M.G. ÖZKAN
Helix Aspersa Sağ Pariyetal Genglion Nöronlarının Elektrofizyolojik Özellikleri 103-110
E. AĞAR, M. BOŞNAK, M. AYYILDIZ, Ş. DEMİR, F. BAĞIRICI, C. MARANGOZ
Yenidoğanda Gastrointestinal Sistem Oerforasyonları: Otuz Retrospektif Olgu 111-118
N. GÜRSES, F. BERNAY, E. ARITÜRK, R. RIZALAR, M. GÜNAYDIN, S. SOMUNCU
Cerrahi Öncesinde Eldivenin Silinmesi İle Yıkanmasının Kıyaslanması 119-123
T. ALPER, A. YANIK, A. KÖKÇÜ
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonundan Sonra Kemik Tünelde Tendon İyileşmesi 125-131
B. GÜLMAN, S. BARIŞ, M. ÇIRAY, S. ŞEN
Sacrococygeal Teratomas 133-139
N. GÜRSES, F. BERNAY, E. ARITÜRK, R. RIZALAR, S. SÖZÜBİR, A.O. KATRANCI
Participation Of The Opiate Reptides İn The Systemic Mechanism Of Reintegration 141-147
F. CEFEROV, F. BAĞIRICI
Preauriküler Ve Submandibuler İnsizyonla Kondil Ve Çevresine Cerrahi Uygulamalarımız 149-158
N. KARACAOĞLAN, A. UYSAL
A Gaint Calculus Within A Congenital Urethral Diverticulum Presenting With İmpotence 159-161
Ş. SARIKAYA, M. ULUBAY, M. YETER, S. YILDIZ
Ureteral Injury Secondary To Lumbar Dise Operation In A Patient With Solitary Kidney 163-164
Ş. SARIKAYA, R. AŞÇI


ISSN: 1309-5129