Vol 13, No 3 (1996)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Nitrik Oksit Ve Deneysel Epilepsi 165-184
C. MARANGOZ
Cerebellar Haemorrhage: Clinical CT Findings And Outcome 185-188
T. ÖZBENLİ, N. ÇELEBİSOY, M. ÇELEBİSOY, M.K. ONAR, M. GÜNDOĞDU, G. TUNALI
Cerebellar Infarction: Clinical Ct Findings 189-192
T. ÖZBENLİ, M.K. ONAR, M. ÇELEBİSOY, A. KARA, G. TUNALI
Diabetik Nöropatili Hastalarda N.Facialis İncelenmesi 193-195
M. ONAR, T. ŞAHİNER, T. ÖZBENLİ, M. ÇELEBİSOY
Nüks Yapmış Beyin Tümörlerinde Kemoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 197-201
İ. YÜCEL, T. KANDEMİR
Samsun İlinde Termde Doğan Bebeklerin Vücut Ölçümleri 203-208
M. AYDIN
Hemşirelerde Ölüm Ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuğa İlişikin Yaşadıkları Duygular 209-215
G. BAŞER, R. YİĞİT
Internal Üretral Strikürotomi Deneylerimiz 217-221
Ş. SARIKAYA, A. SAYLIK, R. AŞÇI, S. YILDIZ
Kronik Sigara İçenlerde Ve Sağlıklı Bireylerde Tükrük Amilaz Aktivitesi 223-226
R. AMANVERMEZ, H. BOYUNAĞA, C. ÇELİK, A. BEDİR
O.M.Ü. Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran İntoksikasyon Hastalarının Değerlendirilmesi 227-232
L. ALTINTOP, M. SÜNBÜL, M. KETENCİ, A. PEKBAY
Comparison Between A-Mode Ultrasonography And Radiography In The Diagnosis Of Maxillary Sinus Diseases 233-239
M. KOYUNCU, Ş. YALÇIN, E. İNAN, O. ÇELİK
Duysal Ağırlıklı Akut Demiyelizan Polinöropati: Duysal Guillain Barre Sendromu? 241-243
M.K. ONAR, T. ŞAHİNER, T. ÖZBENLİ, M. ÇELEBİSOY
Adezyon Oluşumu Ve Önlenmesi 245-257
F.F. YANIK
Human Papilloma Virus (Hpv) Enfeksiyonları 259-265
C. ÜSTÜN, F.F. YANIK, Ş. ÇOKŞENİM


ISSN: 1309-5129