Vol 14, No 1 (1997)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Klonlama Teknikleri 01-15
H. BAĞCI
Deri Flep Yaşayabilirliği Üzerine Nitrodem Ve Parenteral Pentoksifilin’in Etkisinin Karşılaştırılması 16-20
N. KARACAOĞLAN, H. AKBAŞ
Kan Donörlerinde, ELISA İle Hbsag’nin Araştırılması 21-25
M.A. AKDENİZLİ, A.T. CENGİZ, N. BİNGÖL, M. KIYAN, G.İ. DOLAPÇI
Effects Of Ringer’s Lactate And Aspirin On Postsurgical Adhesion Formation 26-32
F.F. YANIK, A. YANIK, C. ÜSTÜN, T. ALPER, Ş. ÇOKŞENİM
Samsun İlinde Trafik Kazalarının Genel Değerlendirilmesi 33-37
A.T. SÜNTER, Ş. DABAK, Y. PEKŞEN
Spinal Anestezide Artikain İle Bupivakainin Karşılaştırılması 38-43
A. TÜR, E. KELSAKA, H. GÖKBULUT, B. SARIHASAN, H. ŞAHİNOĞLU, E. ÜSTÜN, F. GÜLDOĞUŞ
Erişkin Enürezis Nokturnada İmipramin Ve Dezmopresin (Ddavp) İle Uzun Süreli Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması 44-49
R. AŞÇI, Ş. SARIKAYA, R. BÜYÜKALPELLİ, A.F. YILMAZ, S. YILDIZ
İzole Nasal Fraktürlerin Kapalı Redüksiyon İle Tedavisi 50-54
H. AKBAŞ, N. KARACAOĞLAN, A. UYSAL
Mesane Taşlarında Eswl Monoterapisi 55-58
Z. AYBEK, Ö.L. TUNCAY, T. TURAN, C. BOZBAY, T. YONGUÇ
Tüberküloz Böbrek Yetmezliği Ve Kemik İliğinde Amiloidoz (Olgu Bildirimi 59-62
İ. AKPOLAT, Y.S. BARIŞ, T. GÜMÜŞ, A. ENSARİ, T. AKPOLAT, L. ERKAN, B. KANDEMİR
Primer Aldosteronizmde Laparoskopik Adrenalektomi: Olgu Bildirimi 63-68
Z. MALAZGİRT, T. AKPOLAT, T. BAŞOĞLU, Y. GÖK, H. KAHRAMAN, İ. AKPOLAT, A. KAMALI
Hidradenitis Supurativa (Olgu Bildirimi) 69-72
H. AKBAŞ, N. KARACAOĞLAN, A. UYSAL


ISSN: 1309-5129