Vol 14, No 2 (1997)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

The Effects Of Retinotic Acid And Vitamin A On The Viability Of The Skin Flaps Of The Rats 73-79
A.Ş. ORBAY, O.A. UYSAL
Samsun İli İçme Sularını Fiziksel Ve Kimyasal Değerlendirilmesi 80-87
C. DÜNDAR, H. HAMZAÇEBİ, Y. PEKŞEN
Ürik Asit Ve Kalsiyum Okzalat Kristallerinin Böbrek Tübül Epitel Hücrelerine Apoptozis Etkileri 88-90
Ö.L. TUNCAY, M. GUPTA, A.D. SMITH
The Results Of Laparoscopic And Open Cholecystectomy İn Geriatric Patients 91-96
B. CANBEYLİ, M. KARAOĞLAN, H. ŞİMŞEK, M. ÖLMEZ, E. KAYIKÇIOĞLU, M.T. TEKELİ
Multipl Skleroz Hastalarında Laboratuvar Ve Paraklinik Testlerin Tanı Değerlerinin Araştırılması 97-105
Ş. DALOĞLU, G. TUNALI, M. GÜNDOĞDU, C. ÇOKLUK
Annelerin Ateş Hakkındaki Bilgi Ve Davranışları 106-111
A.T. SÜNTER, C. DÜNDAR, R. AĞAÇ, S. UYSAL, N. GÜRSES
Standart Plastik Şırınga Kullanımını Sağlayan Yeni Bir Lipektomi Kanül Adaptörü 112-117
A.Ş. ORBAY, O.A. UYSAL
Beyin Metastazlarında Palyatif Radyoterapinin Rolü 118-124
Ş. ÇAKIR, N. ÖZBEK, Y. ELGİN, B. KÜÇÜKPİLAKÇI, B. SOYLU
Saç Ekiminde Kullanılan Yeni Bir Greft Sayma Ve Nemli Ortamda Saklama Kabı 125-128
A.Ş. ORBAY, O.A. UYSAL
An Unusual Penetrating Faciocranial Injury Causet By A Knife: A Case Report 129-136
A.Ş. ORBAY, O.A. UYSAL, Ö. İYİGÜN, D. ERKAN, F. GÜLDOĞUŞ
Brucella Epididymoorchitis: A Report Of Two Cases 137-138
Z. AYBEK, L. TUNCAY, C. BOZBAY, İ. KALELİ
Gebelikte Ultrasonografi 139-146
F.F. YANIK


ISSN: 1309-5129