Vol 15, No 2 (1998)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

İnternet Ve Tıp 97-109
H. LEBLEBİCİOĞLU
Netilmisin Verilen Hiperbilirübinemili Yenidoğanlarda Retinol Bağlayıcı Protein Ve Beta -2-Mikroglobulin Düzeylerindeki Değişiklikler PDF () 110-116
M. TOTAN,, Ş. KÜÇÜKÖDÜK,, İ. İŞLEK,, B. ŞİMŞEK
Ruhsal Bozukluklar Ve HLA Antijenleri 117-119
A.R. ŞAHİN,, B. DURUPINAR, M. ÇOPUR, A. ÖZKAN, A. SANİÇ
Febril Konvülziyonlu Olguların Klinik Ve Risk Faktörleri Yönünden Değerlendirilmesi 120-124
A.R. ARK, R. SANCAK, M. TOTAN, F. ÖZTÜRK, N. BELET, A. BAY
The Effects Of Phacoemulsification And Implanted Silicon Intraocular Lens On Intraocular Pressure 125-130
N. ARITÜRK, İ. TAŞKIN, M. ŞAHİN, İ. ÖGE, D. ERKAN, Y. SÜLLÜ
Devamlı Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Peritonun Bir Göstergesi Olarak Nitrik Oksit 131-133
İ. ÇAPOĞLU, H.Z. TOMBUL,, N.Y. SELÇUK, R. ÇETİNKAYA, İ. ALTUNTAŞ, A. KIZILTUNÇ
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Serum Digoksin Düzeyleri 134-138
S.M. KAYACAN, A. TÜRKMEN, N. ÖZBİLGİN, T. ECDER, N. AYSUNA, E. ARK
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sekonder Hiperparatiroidi Ve Depresyon 139-142
K. CENGİZ,, A. ÖZKAN, G. KESİM, G. ÖZDEMİR, Ö. DENİZ
Akut Lenfoblastik Lösemide Trigeminal Nevralji 143-146
M. TOTAN, D. ALBAYRAK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, D. AYGÜN
Split Cord Malformation Type I And Lipomyelomeningocele: A Case Report 147-150
A. ŞENEL, C. ÇOKLUK, H. AKAN, F. ÇELİK
Komplet Remisyonda Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Benign Intrakraniyal Hipertansiyon Veya Psödotümör Serebri Gelişimi: Olgu Bildirimi 151-154
R. ALİ,, F. ÖZKALEMKAŞ, A. TUNALI, A. ALİ, M. BAKAR, M. ZARİFOĞLU, C. ÖZYARDIMCI, T. ÖZÇELİK
Giant Polypoid Tumor Of The Esophagus 155-160
M. KOYUNCU, A. TEKAT, T. ŞEŞEN, Y. TANYERİ, R. ÜNAL, M. ŞİMŞEK
Çeşitli Memeli Türlerine Kortikospinal ( Piramidal ) Yolun Morfolojik Özellikleri 161-173
M. AYYILDIZ,, E. AĞAR, C. MARANGOZ
Febril Konvülsiyon: Yaklaşım Ve Tedavide Yenilikler 174-179
A.R. AK,, R. SANCAK
Non-A-E Hepatit Virusları Hepatit G Virus 180-189
A.T. CENGİZ,, G.İ. DOLAPÇI


ISSN: 1309-5129