Vol 15, No 3 (1998)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Etkili Sunum Yöntemleri 191-197
H. LEBLEBİCİOĞLU
Behçet Hastalığında Sinoviyal Sıvı Sitokin Ve Erozyon Gelişimi İle İlişkisi 198-208
İ. ERTENLİ, S. KİRAZ, M. ÇALGÜNERİ
Samsun Bölgesinde Çocukluk Çağı İshallerinde Campylobacter Cinsi 209-215
F. ÖZTÜRK, Ö. YILDIRIM, C. EROĞLU, R. SANCAK, M. AYDIN, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Diyalize Başlanmamış Kronik Böbrek Yetmezliklerde Antikardiyolipin Antikor Sıklığı 216-220
F. BULUCU,, A. VURAL, Z. YEŞİLOVA, A. ŞENGÜL, M. YENİCESU, Y. OĞUZ, K. ÇAĞLAR
Nd Yag Laser İle Perkütan Lomber Disk Dekompresyon 221-226
A. ŞENEL,, A. GÖKYAR, Ö. İYİYGÜN, C. ÇOKLUK, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Pediatrik Yaş Grubu Sivil Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları 227-234
A. ŞENEL, A. GÖKYAR, Ö. İYİYGÜN, C. ÇOKLUK,, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Varikoselde Adrenal Ve Renal Metabolitlerin Testis Isısı Ve Morfolojisi Üzerine Etkileri 235-239
Z. AYBEK, N. ÇALLI, E. DÜZCAN, H. BAYRAMOĞLU, T. YONGUÇ
Renal Transplantlı Bir Hastada Pulmoner Nocardia Asteroides Enfeksiyonu 240-243
F. BULUCU,, A.S. ATAERGİN,, Ş.T. YILDIRAN, A. VURAL, M. YENİCESU, K. ÇAĞLAR
Priapism After A Scorpion Sting On The Penis İn A Child 244-245
Z. AYBEK
Kolestrol, Depresyon Ve İntihar 246-249
A.C. ARIK
Üremik Kemik Hastalığının Tanısı Ve Takibinde Tüm Vücut Kemik Sintigrafisinin Yeri 250-256
T. BAŞOĞLU,, İ. BERNAY, F. CANBAZ
Renovasküler Hipertansiyonun Non-İnvasif Tanısında Angiotensin Converting Enzyme (Ace) – İnhibitörlü Kinetik Böbrek Sintigrafisi 257-262
T. BAŞOĞLU,, İ. BERNAY,, F. CANBAZ
Radyonüklid Palyatif Ağrı Tedavisi 263-269
M. ŞAHİN, T. BAŞOĞLU,, İ. BERNAY


ISSN: 1309-5129