Vol 15, No 4 (1998)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Temel Klinik Araştırma Düzenleri: Paralel Gruplu Araştırmalar Ve Çapraz Gruplu Araştırmalar 271-287
O. ÖZDEMİR
Prepüsyel Tübülerize Transvers Ada Flebi İle Hipospadyas Onarımı 288-293
R. AŞÇI, Ş. SARIKAYA, R. BÜYÜKALPELLİ, A.F. YILMAZ, S. YILDIZ
Vezikoüretral Reflü Tedavisi: Üreteroneosistostomi İle Endoskopik Subüreteral İnjeksiyon Sonuçlarının Karşılaştırılması 294-300
R. AŞÇI,, Ş. SARIKAYA, R. BÜYÜKALPELLİ, A.F. YILMAZ, S. YILDIZ, A. SAYLIK
Postoperative Complications Following Hemodialysis Access Procedures 301-305
H.T. KEÇELİGİL, F. KOLBAKIR, A. ARIKAN, S. CANBAZ
Malnutrisyonlu Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral Ve Parenteral Esansiyel Amino Asit Tedavisi 306-311
Y. OĞUZ, A. VURAL, Ö. ŞENGEL, N. AKBAYRAK, F. BULUCU, M. YENİCESU, K. ÇAĞLAR
Histopathological Findings Of Helicobacter Pylori Infectıon İn Endoscopic Antral Biopsy 312-314
İ. AKPOLAT, E. ÖZYILKAN, Y.S. BARIŞ, L. YILDIZ, F. KARAGÖZ, B. KANDEMİR
Kemik İliği Biyopsisinin Amiloidoz Tanısındaki Değeri 315-318
İ. AKPOLAT,, M. BAKIRTAŞ, T. AKPOLAT, Y.S. BARIŞ, A. BAKAN, L. YILDIZ, F. KARAGÖZ, B. KANDEMİR
Genç Bireylerde Aspirin Ve Vitamin C Emiliminin Etkileşimi 319-323
H. ÖZDENER, R. AMANVERMEZ, C. ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991-1996 Yılları Tiroid Kanser İstatistikleri 324-329
Z.F. KARAGÖZ, L. YILDIZ, S. BARIŞ, Ş. ÖZDAMAR, M. BAKIRTAŞ, O. AYDIN
Multipl Konjenital Anomalilerin Eşlik Ettiği Bir Prune-Belly Sendromu Olgusu 330-334
L. YILDIZ, O. AYDIN, Ç. BORAN, B. KANDEMİR, T. ALPER
Behçet Hastalığı Ve Vena Kava Superior Sendromu 335-339
M. DANACI,, T. AKPOLAT, C. ŞAHAN, İ. YÜCEL, A.Y. TURANLI, L. İNCESU
Homosistein Vasküler Hastalık Ve Tromboz 340-349
M. TURGUT, A. BAKAN
Geçmişten Günümüze Hepatit Aşıları 350-356
H. ÖZDENER,, H. BOYUNAĞA,, R. AMANVERMEZ
Gebelik Ve Meme Kanseri 357-361
C. ÜSTÜN, N. ÖZEN, İ. KOÇAK, A. KAMALI
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları 362-374
İ. İŞLEK,, M. ÇAKIR
Testiküler Implantlar 375-378
H. AKBAŞ, M. ULUBAY, N. KARACAOĞLAN


ISSN: 1309-5129