Vol 16, No 1 (1999)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Mesane Rüptürü: 48 Olguluk Deneyim 01-06
R. AŞÇI, R. BÜYÜKALPELLİ, Ş. SARIKAYA, A. SAYLIK
Skafoid Nonunionlarının İliak Kemik Grefti Ve Herbert Vida Fiksasyonu İle Tedavisi 07-18
Y. TOMAK, T.N. KARAİSMAİLOĞLU, K. TİLKİ, B. DİRİ, N. DABAK, A. ANDAÇ
Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Obezite Prevalansı Ve Predispozan Faktörler 19-24
R. SANCAK, C. DÜNDAR, M. TOTAN, M. ÇAKIR, T. SUNTER, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Intraservikal Prostoglandin E2(PGE2) Uygulanan Olgularda Omblikal Ve Uterin Arter Doppler Bulguları Ve Prognozu Belirlemedeki Önemi 25-29
A. ÇANKAYA, A. KARATEKE, Ö. TURAN, M. SEVEN, K. SAVAN
Yenidoğan Sepsisinde Serum C-Reaktif Protein, Tümör Faktör-α Ve Intersellüler Adezyon Molekülü -1 Düzeyleri 30-36
C. KALFA,, M. TOTAN, R. SANCAK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Hipertiroidide Ekokardiografik Sol Ventrikül Sistolik Ve Diastolik Fonksiyonları 37-42
Ö. YILMAZ, H. KAHRAMAN, B.L. ALTINTOP
Erişkinlerde Respiratory Syncytial Virus (Rsv) Nötralizan Antikor Prevalansının Araştırılması 43-46
M. ÖZSAN,, A. ÖZKUL, A.T. CENGİZ
Kanül Tipinin Ve İmmobilizasyonun Spinal Anestezi Sonrası Başağrısına Etkisi 47-54
T. ERİNÇLER, N. LÜLECİ, İ. TEKİN, R. GÜL, A. TUTAN
Treatment Of Tuberculous And Nontuberculous Psoas Abscesses With Percutaneous Catheter Drainage 55-61
M. DANACI, Ü. BELET, H. AKAN, M.B. SELÇUK, T.N. KARAİSMAİLOĞLU, E. ELÇİM, M. BAŞTEMİR
Interferon Tedavisi Sırasında Subakut Tiroidit Gelişen Kronik Hepatit C Olgusu 62-66
M. SÜNBÜL, H. KAHRAMAN, C. EROĞLU, H. LEBLEBİCİOĞLU, T. ÇINAR
Üreterde Primer Transizyonel Hücreli Karsinom (Beş Olgu Sunumu) 67-71
L. YILDIZ,, F. KARAGÖZ, İ. AKPOLAT, O. AYDIN, S. YILDIZ
Enterik Sinir Sisteminde GABA 72-75
S.M. KESİM
Bazı Fetal Genetik Hastalıkların Prenatal Tanısında Maternal Serum Taraması 76-85
E. MALATYALIOĞLU,, F.F. YANIK


ISSN: 1309-5129