Vol 16, No 2 (1999)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörlerinin Lidokine Bağlı Konvülziyonlar Üzerine Etkileri 87-91
M. KURT,, S. ÇELİK
Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Magnetik Rezonans Görüntülemenin Yeri 92-99
D. AYGÜN, M. TOTAN, H.A. TAŞDEMİR
Perinatal Asphyxia And Thrombocytopenia 100-105
N. BELET, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, R. SANCAK, S. UYSAL
Bir Üniversite Hastanesinde Konsültasyonla Depresyon Tanısı Alan Vakaların Özellikleri 106-112
M. KOLOĞLU,, A.E. TEZCAN, F. ÜLKEROĞLU, F. ÇULHA, C. KARABULUT
Samsun Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hekim Dışı Sağlık Personelinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 113-119
C. DÜNDAR, A.T. SÜNTER, M. ÇOŞKUN, M. TOPBAŞ, Y. PEKŞEN
Sporcularda Tek Taraflı Zorlu Burun Solunumunun Arteryel Kan Basıncına Etkisi 120-123
F. BAĞIRICI,, O. GENÇ, Ş. DEMİR, E. ARIK, C. MARANGOZ
Sporcularda Tek Taraflı Zorlu Burun Solunumunun Göz İçi Basıncına Etkisi 124-127
F. BAĞIRICI, M. ŞAHİN, E. TUTKUN, D. ERKAN, C. MARANGOZ
Kadmiyumun Sıçan Serebellumu Purkinje Hücre Yoğunluğuna Etkisi 128-132
F. TAN,, F. BAĞIRICI, Ş. DEMİR, M.F. GÖKÇE, H. GENÇ, C. MARANGOZ
Epidural Anestezide Artikain İle Bupivakainin Karşılaştırılması 133-138
A. TÜR, H. GÖKBULUT, E. KELSAKA, H. ŞAHİNOĞLU, E. ÜSTÜN, F. GÜLDOĞUŞ, B. SARIHASAN
Hava Bronkogramı 139-147
S. FINDIK,, M.L. ERKAN, D. UĞURLU, A.G. ATICI, M. ÇAKIR, H. YILMAZ, Y.İ. BARIŞ
İdiopathic Bronchiolitis Obliterans Organising : Pneumonia: The First Case That Was Diagnosed İn Our Hospital 148-152
S. FINDIK, M.L. ERKAN, L. YILDIZ, D. UĞURLU, M. ÇAKIR, F.A. DORU, B. KANDEMİR
Familial Alzheimer Hastalığı: İki Kardeş Olgu 153-159
D. AYGÜN, T. ÖZBENLİ, N. CENGİZ
Demansda Tanı 160-166
D. AYGÜN, N. CENGİZ, F. KILIÇ


ISSN: 1309-5129