Vol 16, No 3 (1999)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Sternal Closure With An Absorbable Loop Suture İn Children 167-170
H.T. KEÇELİGİL, F. KOLBAKIR,, A. SARAÇ, Z. DEMİR, E. İRİZ, M. KÜSDÜL, İ. DEMİR
Gebeliğin İlk Yarısında Fetal Kromozomal Hastalıkların Ultrasonografik Değerlendirilmesi 171-179
S. SAĞOL, H. YILMAZ, Ö. DİNÇER
Postterm Gebeliklerde Amniyotik Sıvı Hacminin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ultrasonografi Yönteminin Karşılaştırılması 180-186
B. ORAL, Ç. GÖÇEN, D. ÖZBAŞAR
Sıçan İzole Duodenum Ve İleumunda GABA’nın Etkileri 187-199
S.M. KESİM
Trabzon İl Merkezinde Sigara İçme Sıklığı 200-203
G. ÇAN, T. ÖZLÜ
Penisilin Modeli Deneysel Epilepside Verapamilin Antikonvulsan Etkisi 204-212
F. BAĞIRICI,, F.M. GENÇ, C. MARANGOZ
Total Diz Protezi Uygulamalarımız Ve Erken Dönem Takip Sonuçları 213-223
B. GÜLMAN, B. YAZAR
Thyroid Functions İn Newborns With Septicemia 224-228
F. ÖZTÜRK, F. ÇETİNKAYA, F. YILMAZER, M. AYDIN,, N. GÜRSES
Kronik Renal Yetmezlikli Bir Bilateral Spontan Ve Simültane Kuadriseps Tendon Rüptürü Olgusu (Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi) 229-236
Y. TOMAK, N. DABAK, B. GÜLMAN, A. ANDAÇ, B. DİRİ
Toksik Epidermal Nekrolisiz 237-242
T. CANTÜRK, G. TARIM, N. SARAÇ, S. BARIŞ, A.Y. TURANLI
Scurvy Associated With Poliovirus Infectıon And Mimicking Paralytic Disease: A Diagnostic Challenge 243-247
F. ÖZTÜRK, F. ÇETİNKAYA, M. ESKİOCAK, M.B. SELÇUK
Hipertiroidide İyot-131 Tedavisi 248-257
F. CANBAZ,, T. BAŞOĞLU, M. ŞAHİN
Gebelik Ve Deri 258-267
T. CANTÜRK, E. ÖNEL, C. ÜSTÜN


ISSN: 1309-5129