Vol 17, No 2 (2000)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Larenks Kanserlerinde Etyoloji Ve Patogenez 61-68
R. ÜNAL, D.M. MEHEL, M. ÜNAL
Samsun İl Merkezinde Obezite Prevalansı Ve Obezite Arteriyel Kan Basıncı İlişkisi 69-77
F. TANYERİ, M. TOPBAŞ, C. DÜNDAR, M. DİLEK, Y. PEKŞEN
Sol Ana Koroner Lezyonlarında Girişimsel Kardiyoloji 78-81
I. KARACA, E. İLKAY, N. ARSLAN
İnsüline Bağımlı Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Serum Lipoprotein Ve Apolipoprotein Düzeyleri 82-88
H. ÇIKMAN,, İ. İŞLEK, M. AYDIN, A. BEDİR, K. BAYSAL, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Diabetik Ayaktaki Doku Defektlerinin Tedavisinde Hiperbarik Oksijenin Yeri 89-97
E. GÜNEREN,, S. YAMAN,, M. ULAY,, L. BAŞ
Koroner Arter Hastalığının Klinik Ve Anjiyografik Görünümü İle Trombosit Sayısı Ve Volümünün İlişkisi 98-102
M. ŞAHİN, M. ELÇİK,, A. KÖŞÜŞ, B. BALCI,, O. YEŞİLDAĞ,, O. SAĞKAN
Motility Of Pulmonary Fungus Ball Shown With Thoracic Computed Tomography On Prone Position 103-106
A.G. ATICI, S. FINDIK, A. BAŞOĞLU, L. ERKAN
Sprengel Deformitesi: İki Kardeş Olgusu 107-111
M.B. SELÇUK, Ü. BELET, S. SAĞLAM, T.C. YALIN,, T.N. KARAİSMAİLOĞLU
Gebelik Toksemisinde Gelişen Bilateral Eksudatif Retina Dekolmanı 112-117
H. BİRİNCİ, E. ACAR, İ. ÖGE
Fracture Of The Olecranon Epiphysis İn A Thirteen Months Old Baby (A Case Report) 118-123
Y. TOMAK,, B. GÜLMAN,, H. ÖZCAN, B. DİRİ
Kongenital Optik Disk Pitine Bağlı Gelişen Maküler Dekolman Ve Tedavi Seçenekleri 124-128
H. BİRİNCİ,, E. ACAR,, İ. ÖGE
Çölyak Hastalığı 129-137
A.G. KALAYCI


ISSN: 1309-5129