Vol 17, No 3 (2000)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi 149-155
S. CANBAZ, Y. PEKŞEN, H. LEBLEBİCİOĞLU, A.T. SÜNTER, Ş. ESEN
Acil Serviste Yetişkin Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi 156-162
Ö. KARCIOĞLU, C. AYRIK, Ö. TOMRUK, H. TOPAÇOĞLU, A. KELEŞ
Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Psikopatoloji 163-172
A. ŞENTÜRK, B.A. LEVENT, L. TAMAM
Hipoksik Ve İskemik Ensefalopatilerde Nörolojik Prognaoz: Kardiyak Arreste Bağlı Bir Persistent Vegetatif Durum Olgusu 173-177
D. AYGÜN, Z. DOĞANAY, L. ALTINTOP, H. GÜVEN, M. KOŞARGELİR
Clinical Picture And Diagnosis İn A Patient With Optic Disc Drusen: A Case Report 178-183
H. BİRİNCİ,, M. SAĞLAM, İ. ÖGE, A. KAMAN
Yeni Bir Mesleksel Astma Nedeni: Rhizoma Zingiberis 184-186
M.L. ERKAN, S. FINDIK, H. TATLISÖZ, D. UĞURLU,, A.G. ATICI
Çocuklarda Hepatit B Enfeksiyonun Bulaşma Yolları Ve Aşı Uygulaması 187-197
A.G. KALAYCI
Pulmoner Amiloidoz 198-203
K. CENGİZ, C. ŞAHAN, E. GÜNER
Siklik Nötropeni 204-209
M. YAĞCI
Dermatolojik Tedavide Kriyoterapi Kullanımı 210-212
G. TARIM, T. CANTÜRK, N. ŞENTÜRK, A.Y. TURANLI
Nitrik Oksit 139-148
D. KARAKAYA, S. BARIŞ, A. TÜR


ISSN: 1309-5129