Vol 17, No 4 (2000)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Türkiye’de Poliomyelit Eradikasyon Çalışmaları 213-220
S. CANBAZ, Y. PEKŞEN
Zihinsel Özür Ve Öğrenme Güçlüğünün Olduğu Populasyonlarda Dna Ve Sitogenetik Analizler İle Frajil X Sendromların Taranması 221-235
N. KARA,, H. BAĞCI, R. SANCAK
Deneysel Korozif Özefagus Yanığında Lipid Peroksidasyon , Glutatyon Ve Total Tiol Düzeyleri 236-239
R. AMANVERMEZ, F. KAZANCI, C. ÇELİK, M. ALVUR, M. BOSTANCI
Psoriazis’li Hastalarda Kalsipotrial Ve Metilprednizolon Aseponat Topikal Tedavilerinin Klinik Değerlendirilmesi 240-245
G. TARIM,, T. CANTÜRK, N. ŞENTÜRK, A. TURANLI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun Olacak Öğrencilerin Gelecek Kaygıları 246-251
G. ÇAN, M. KAPUCU, H. TÜRK
Unilateral Spinal Anesthesia With Hyperbaric Bupivacaine Versus Hyperbaric Articaine İn Out-Patient Knee Surgery 252-257
B. SARIHASAN, S. BARIŞ, D. KARAKAYA, A. TÜR, F. GÜLDOĞUŞ, B. GÜLMAN
Intrahepatik Kolestaz İle Seyreden Büyük Hücreli- İmmünoblastik Lenfoma Vakası 258-261
İ. YÜCEL, C. ŞAHAN, E. GÜNER, T. ÜÇER, M. DİLEK
Zafirlukast’ın Hiperplastik Rino-Sinüzite Etkisi 262-266
M.L. ERKAN,, S. FINDIK, O. UZUN, A. G. ATICI, H. AKAN
Bronkojenik Kist: Olgu Sunumu 267-269
Ö. ETLİK, K. UZUN, M. GENCER, O. TEMİZÖZ, M.E. SAKARYA
Amiloidoz Ve Gastrointestinal Sistem 270-276
K. CENGİZ, C. ŞAHAN, E. GÜNER
Yenidoğanda Nozokomiyal Enfeksiyonlar 277-283
N. BELET,, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Stoma Tipleri Ve Sorunları 284-292
YÜK. HEM. H. KUMCAĞIZ, Z. MALAZGİRT, E. KAYA


ISSN: 1309-5129