Vol 18, No 1 (2001)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Karotis Endaterektomi+Patch Plasti Uygulamarımızın Erken Dönem Sonuçları 01-05
E. DURAN, S. CANBAZ, T. EGE, H. SUNAR, B. ÇAKIR, E. ÜNLÜ
Diz İçi Patolojilerinin Tanısında Artroskopi Ve Magnetik Rezonans Sonuçlarının Karşılaştırılması 06-11
Y. TOMAK, B. GÜLMAN, M. DORU, E. ERGÜN
Bir Askeri Birlikteki Erbaş Ve Rlerin Kişisel Hijyen Tutumları Üzerine Bir Araştırma 12-18
M. GÜLEÇ, M. TOPBAŞ, T. KIR, M. HASDE, M. UÇAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Poliklinik Çalışmalarının Değerlendirilmesi 19-26
L. ALTINTOP, H. GÜVEN, Z. DOĞANAY, D. AYGÜN, T. SÜNTER, T. DENİZ, M. YERLİYURT, H. ŞAHİN, A. KARADUMAN, L. DURAN
Basit Bir Göğüs Drenajı Sistemi 27-29
E. NASERİ, S. ARSAN, M. ÖZ, M.K. ERK
Elektif Sezaryan Ve Normal Vajınal Yolla Doğan Bebeklerde Acth, Kortizol, Büyüme Hormonu,Prolaktin Ve Kan Glukoz Düzeylerinin Karşılaştırılması 30-35
H. KANDEMİR, N. BELET, M. AYDIN, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Kemik Bankası Ve Allogreft Uygulaması 36-40
O. AYNACI, A. PİŞKİN, Ç. ÖNDER
Farklı Genel Anestezi Teknik Ve İlaçların Postoperatif Analjezi Ve Komplikasyonlara Etkilerinin Karşılaştırılması 41-47
İ.S. KOCAMANOĞLU, A.H. ŞAHİNOĞLU, A. TÜR, E. ÜSTÜN, D. KARAKAYA, S. BARIŞ
Investigation Of The Liver Functions İn Abusers Of Volatile Substances 48-52
R. DÜNDAR, M. DENLİ, M. YAŞAR, S. CEYLAN, M. SAĞLAM, T. ÖZIŞIK
Sinüs Valsalva Anevrizması Rüptürü 53-56
A.Z. APAYDIN, A. TELLİ, M.M. TEKDOĞAN
Çocuklarda Gastroöseffageal Reflü 57-64
Y. KANBER, A.G. KALAYCI
Hematolojik Ve Kardiyovasküler Komplikasyonlara Neden Olan Hepatit A Enfeksiyonu 65-69
A.G. KALAYCI, A. DAĞDEMİR, R. SANCAK, K. BAYSAL


ISSN: 1309-5129