Vol 18, No 2 (2001)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromu: 230 Olgunun Değerlendirilmesi 71-79
A. VAN, İ. İŞLEK, A. DAĞDEMİR, H. KOÇAK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Kliniğimizdeki Servikal Yetmezlik Olgularına Yaklaşım 80-86
H. ÇELİK, E. SAPMAZ, A. ALTINGÜL
Multpil Sklerozda Kognitif Değerlendirmede P300 Testinin Katkısı 87-96
H. ATEŞ, G. TUNALI, L. GÜNGÖR, L. ARAS
Subkronik Digoksin Uygulamasının Anksiyete Üzerine Etkilerinin Artı Labirent Testinde İncelenmesi 97-102
M. KURT, Y. KESİM, S. ÇELİK
Sıçan Dorsal Kök Ganglion Sinir Hücre Kültürlerinde Hücre İçi Kalsiyum Depolarında Kafeine Duyarlı Kalsiyum Salıverilmesinin Elektrofizyolojik Ve Farmakolojik İncelenmesi 103-112
A. AYAR
Yenidoğanda Gelişimsel Kalça Displazisi Tanı Ve Taramasında Ultrasonografinin Yeri 113-120
Y. TOMAK, N. DABAK, S. TEPE, H. ÖZCAN
Verapamil’e Bağlı Kronik Hepatokanaliküler Tip Intrahepatik Kolestaz Olgusu 121-125
C. ŞAHAN, M.H. ATMACA, M. DİLEK, T. ÜÇER, İ. AKPOLAT
Tiroidektomi Sonrası Gelişen Hiportiroidiye Bağlı Ortaya Çıkan Bir Tam Kalp Bloku Olgusu 126-130
O. YEŞİLDAĞ, B. BALCI, H. KAHRAMAN,, Ö. YILMAZ
Bir Sirenomeli Olgusu 131-134
L. YILDIZ,, K. KURT, O. AYDIN, T. YALIN
Kalsiyum Kanal Blokerleri Ve Demeysel Epilepsi 135-149
F. BAĞIRICI, M.Ö. BOSTANCI
Koroner Girişimlerden Sonra Endotelyal Fonksşyonlarda Oluşan Değişiklikler 150-153
B. BALCI, O. YEŞİLDAĞ, Ö. YILMAZ
Hepatik İlaç Metabolizması 154-160
S.M. KESİM, C. ŞAHAN, E. GÜNER


ISSN: 1309-5129