Vol 18, No 4 (2001)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri 233-241
F. YARIŞ,, M. TOPBAŞ,, G. ÇAN,, Y. ÖZORAN
Zihinsel Özürlüler Okulu Öğrenci Ve Personelinde Hepatit A Ve Hepatit B Virüsleri Görülme Sıklığının Araştırılması 242-248
S.Y. TOSUN, E. KASIRGA, B. ÖZBAKKALOĞLU
Abdullahpaşa Eğitim Ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Gebelerde Anemi Prevalansı Ve Gebelerin Anemi Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları 249-257
S.A. POLAT,, A.T. OZAN, Y. AÇIK, Y. GÜNGÖR
Ortopedik Cerrahi Geçiren 261 Hastada Uygulanan Kombine Spinal Epidural Anestezinin Retrospektif Değerlendirilmesi 258-264
E. KELSAKA, B. SARIHASAN, A. TÜR
Internal Akustik Kanal Tümörlerinde Bilgisayarlı Tomografi’nin Güvenilirliği 265-270
A.V. POLAT, H. AKAN, B. YAZICI, A. ÖZTÜRK, Ü. BELET, M. KOYUNCU
Menstruel Yaşın Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesinde Fetal Sakrum Uzunluğu Ölçümünün Değeri 271-276
M. TOSUN, Ö. KANDEMİR, M. KAPLAN, A.A. SİVASLIOĞLU
Henoçh-Schönlein Vaskülitli Olguların Değerlendirilmesi 277-282
A. MUSLU, F. GÖK, C. DİLBER, A. DAĞDEMİR, İ. İŞLEK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Akut İskemik İnmede Pentoksifilin Etkisinin Ardışık Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyellerle İncelenmesi 283-294
F. KILIÇ, G. TUNALI
Farmakolojik Ajanlarla Olan İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi 295-300
H. GÜZ, Z. DOĞANAY, A. ÖZKAN
Rothmund-Thomson Sendromlu Bir Olguda Üst Özofagus Darlığı 305-309
İ. TUNCER, A. METİN, S. UĞRAŞ, İ. UYGAN
İlaca Bağlı Kolestaz 310-316
C. ŞAHAN, M.H. ATMACA


ISSN: 1309-5129