Vol 19, No 2 (2002)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Akne Vulgaris Tedavisinde Tretinoin % 0.025 Jel Ve Adopolene %0.1 Jelin Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması 91-97
F. AYDIN,, T. CANTÜRK, N. ŞENTÜRK, A.Y. TURANLI,
The Effects Of Low Plt On Nitric Oxide (NO) Synthesis From Human Manocyte Derived Macrophages 98-102
A.Y. ÇOBAN, B. EKİNCİ, A. BİRİNCİ, B. DURUPINAR, M. ERTÜRK
Investigation Of DNA Damage In Epileptic Women Treated With Phenoborbital 103-111
M. DENLİ,, R. DÜNDARÖZ, C. AKAY, T. GÜNGÖR, H.İ. AYDIN, V. BALTACI
Servikal Sürüntü Örneklerinden ID32 C Kiti İle Saptanmış Concida Albicans Türlerini Tanımlamada PCR Yönteminin Etkinliği 112-117
G. BOZDAYI, A. KALKANCI,, A. BİRİ, S. KUŞTİMUR
Üriner Tüberkülozda Intravenöz Ürografi Bulguları Ve Tanıya Katkısı 118-123
M. GÜLER,, M. DANACI, Ü. BELET, C. ÇELENK
Beyin Apselemin Cerrahi Tedavisinde Intro Operatif Ultrasonografi Kullanılması 124-129
C. ÇOKLUK,, A. ŞENEL, Ö. İYİGÜN,, M. ARAS, A. ÖNDER, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Valproic Acid-Induced Neutropenia 130-132
G. YURDAIŞIK, S. UYSAL
Memede Karsinosarkom Olgusu 133-137
C.T. YALIN, B. YAZICI, L. YILDIZ, N. ÖZEN, İ.K. BAYRAK
Acil Serviste Sedasyon Ve Analjezi 138-145
Z. DOĞANAY, D. AYGÜN, A.H. ŞAHİNOĞLU, L. ALTINTOP, H. GÜVEN
İlaca Bağlı Hepatik Vasküler Anormallikler 146-152
C. ŞAHAN, T. ÜÇER
Adenozin Deaminoz Metabolizması Ve Klinik Önemi 153-160
YÜK. KİM.MÜH. OYA KÖYLÜOĞLU, İ. MERAM,, Y. ÖZDEMİR


ISSN: 1309-5129