Vol 19, No 4 (2002)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Tek Seviye Cloward Füzyon Yapılan Alt Servikal Travmalı Olgularda Otogreft Ve Alogreft Uygulamasının Karşılaştırılması 241-245
C. ÇOKLUK, M. ARAS, A. ŞENEL, Ö. İYİGÜN, A. ÖNDER, C. RAKUNT, F. ÇELİK
Çocuklarda Kolestatik Tip Hepatit A Enfeksiyonu PDF () PDF () 246-250
A.G. KALAYCI,, F. DEMİR, H. YILDIRIM, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz 251-256
A. BAŞOĞLU, S. DEMİRCAN, B. ÇELİK, A.O. AKDAĞ, A. TASLAK ŞENGÜL
Cis-Atrakuryum Ve Rokuronyum’un Entübsyon Koşulları Ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 257-262
İ.S. KOCAMANOĞLU, D. KARAKAYA,, S. BARIŞ,, B. ŞENER, A. TÜR
Propofol Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Ondansetron Ve Lidokinin Karşılaştırılması 263-267
E. KELSAKA,, S. BARIŞ,, Ş. TEPE, B. SARIHASAN,, B. ŞENER, A. TÜR
Behçet Hastalarında Saç Çinko Ve Bakır Eser Elementlerinin Araştırılması 268-271
S. ÖZDEMİR, Ş. DURSUN
Low Dose Spinal Anesthesia For Caesarean Section İn A Patient With Peripartum Dilated Cardiomyopathy 272-274
İ.S. KOCAMANOĞLU, S. BARIŞ, D. KARAKAYA, A. TÜR, H. ŞAHİNOĞLU, E. ÜSTÜN, B. ŞENER, M. ÇETİNKAYA
Meningokoksemik Septisemiye Bağlı Cilt Nekrozları: Olgu Sunumu 275-278
A. DEMİR, H. AKBAŞ,, E. GÜNEREN, L. EROĞLU,, İ. ORAK
Jüvenil Myoklonik Epilepsi 279-286
H. ERDEM TİLKİ,, M. ÇOŞKUN
Ülseratif Kolit Ve Tromboz 287-290
C. ŞAHAN,, M. ÖZTÜRK
Çocuk İstismarı Ve İhtimali Olgularında Tıbbi Yaklaşım 291-300
A. TURLA


ISSN: 1309-5129