Vol 20, No 2 (2003)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Down Sendromlu Çocuklarda Serum Leptin Düzeyleri 61-67
S. AKBAŞ, C. ÇELİK, M. ALVUR
Fonksiyonel Kayıpların Simülasyonu Sonrasında Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencilerinin Durumluk Anksiyetelerindeki Değişim: Empatik Yanıt 68-72
T.M. FİLİZ,, P. TOPSEVER, R. TOPALLI, S. GÖRPELİOĞLU
Orta Ve İleri Yaşlardaki Kadınlarda Depresyon Belirtileri Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler 73-77
İ. ŞAHİN, K.T. ONBAŞI, Y. ÜSTÜN, R. MERCAN, H.A. ŞAHİN, L. EMİNOV
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Olgularda Yüksek Doz Methotreksat Uygulamasının Oral Glukoz Tolerans Testi Üzerine Etkileri 78-81
T. FIŞGIN, N. YARALI, A. KARA, C. BOZKURT,, C. KARA, U. ERTEN, F. DURU
Fırat Tıp Merkezine Dispeptik Yakınmalarla Başvuran Hastalarda Heicobacter Pylori Saıklığı Ve Etkileyen Faktörl 82-88
Y. AÇIK, C. GÜLBAYRAK, E. ÖNDER, M. YALNIZ
Ailevi Akdeniz Ateşi Ön Tanısıyla İzlenen Bir Hastada Çölyak Hastalığı 89-91
M. KILIÇ, A.G. KALAYCI, M. AKBALIK, İ. İŞLEK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
Bir Fiziksel İstismar Olgusu 92-96
Y. AÇIK, S.E. DEVECİ, A.M. YILDIRIM, M.İ. OKUR
Intraspinal Abscess And Hydrocephaly Secondary To Dermal Sinus 97-101
D. TEKİN, F. ÖZTÜRK, S. UYSAL, Ö. İYİGÜN
Üremik Ensefalopati 102-107
B. GÜR, N. CENGİZ, K. CENGİZ
Kollajenöz Kolitte Yeni Yaklaşımlar 108-114
C. ŞAHAN, T. ÜÇER


ISSN: 1309-5129