Vol 20, No 4 (2003)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Akut Lösemili Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Klinik Ve Mikrobiyolojik Özellikleri 167-171
H. ÇELEBİ, M. TURGUT, İ. YÜCEL
Ampiyemde Serum Malondialdehit Ve Askorbik Asidin Önemi 172-176
T. NOYAN,, R. BALAHAROĞLU,, V. BAKAN,
Talasemi Majörde Koagün Faktörler, Doğal Antikoagülanlar Ve Şelasyon Tedavisinin Etkileri 177-181
N. YARALI,, T. FIŞGIN, F. DURU
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu İle Hla Antijenlerinin İlişkisi 182-185
S. SEZGİN,, A. BİRİCİ,, H. BİRİNCİ,, İ. ÖGE
Koledok Tıkanıklığı Yapılan Ratlarda L-Arjininin Ve N-Nitro-L-Arjinin Metil Ester Tedavisnin Karaciğer Dokusu Lipit Peroksidasyonu Ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi 186-192
A. GÜREL, F. ARMUTÇU, S. SÖĞÜT, A. CİHAN
Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığı 193-201
E. PİRİNÇCİ,, R. ERDEM
Şiddetli Amfizemi Olan Aşırı Obez Bir Hastada Anterior Yaklaşımlı Perkütan Böbrek Biyopsisi 202-204
B. YAZICI,, Z. BİCİK,
Şilotoraks İle Seyreden Karaciğer Sirozu Olgusu 205-207
C. ŞAHAN, E. AKSAKAL,
Pelvik Aktinomiçes’e Bağlı Üreterik Obstrüksiyon 208-210
Y. BOSTANCI, C.Y. BİLEN, İ. AKPOLAT, R. BÜYÜKALPELLİ
Psoriasis Tedavisinde Biyolojik Ajanlar 211-216
G. FINDIK,, F. AYDIN, N. ŞENTÜRK, T. CANTÜRK, A.Y. TURANLI
Serotnin Ve Gastrointestinal Sistem 217-223
E. SAĞLAM,, E. YARIŞ,, S.S. BİLGE
Hepatopulmoner Sendrom 224-233
C. ŞAHAN,, E. AKSAKAL


ISSN: 1309-5129