Vol 21, No 1 (2004)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Sol Ventriküler Anevrizmektomi: Samsun Deneyimi 1-5
Dr. M.K. DEMİRAĞ,, Dr. H.T. KEÇELİGİL,, Dr. S.M. YÜCEL,, Dr. G. GÖKGÖZOĞLU,, Dr. F. KOLBAKIR
Damar Tıkanıklığı Tespitinde Bayesci Bir Yaklaşım 6-11
Dr. M.A. CENGİZ,, Dr. Y. TERZİ,, Dr. Yüksel BEK
Effect of Cataract Surgery With Phacoemulsification on Diabetic Retinopathy 12-17
H. BİRİNCİ, S. SEZGİN, I. OGE
Perkutan Santral Venöz Kateterizasyon Girişimlerimizin Retrospektif Değerlendirilmesi 18-22
Dr. D. KARAKAYA, Dr. E. KELSAKA, Dr. S. BARIŞ, Dr. S. KOCAMANOĞLU,, Dr. A. TÜR
İdrar Örneklerinden izole Edilen Toplum ve Hastane Kaynaklı Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Direnci 23-27
Dr. F.Z. AKÇAM, Dr. O. KAYA, Dr, İ. GÖNEN, Dr. G. YAYLI
Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu PDF () 28-31
Dr. Turgut DENİZ,, Dr. Cemil NARĞİS,, Dr. Hakan GÜVEN, Dr. Fulya TANYERİ
Classical Airway Assessment is Limited forPreoperative Recognition of Difficult Airway inLarynx Tumor: A Case 32-34
I.Serhat KOCAMANOGLU,, Emre USTUN,, Bengi SENER, Ayla TUR, Mehmet KOYUNCU, Metin KOC
Solitary Fibrous Tumor of the Pleura:A Huge Intrathoracic Mass 35-38
Serhat FINDIK, Merve G. BAYRAK, M. Levent ERKAN, Oguz AYDIN, Atilla G. ATICI, Oguz UZUN
Diyabetik Nöropati 39-49
Dr. Murat TERZİ, Dr. Nilgün CENGİZ,, Dr. Musa K. ONAR
Kranial Nevraljilerde Semptom ve Ayırıcı Tanı 50-55
Dr. Fuat GÜLDOĞUŞ,, Dr. Ebru KELSAKA


ISSN: 1309-5129