Vol 21, No 2 (2004)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görev Yapan Hekimlerin “Aydınlatılmış Onam”Konusundaki Bilgi ve Tutumlar 57-63
Dr. Ahmet TURLA, Dr. Bekir KARAARSLAN, Dr. Şennur DABAK
Retrosternal Yapışıklıkların Önlenmesinde Bir Tavşan Modeli 64-72
Dr. Muzaffer BAHÇIVAN, Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Dr. Semih Murat YÜCEL, Dr. Mustafa Kemal DEMİRAĞ, Dr. Atilla SARAÇ, Dr. Sancar BARIŞ, Dr. Ferşat KOLBAKIR
Organ Bağışı Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Düşünceleri 73-77
Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ayşe EYÜPOĞLU,, Pınar KURT
Akut Atardamar Tıkanıklıklarında Lokal Trombolitik Tedavi 78-83
Dr. Atilla SARAÇ,, Dr. Hüseyin AKAN,, Dr. M. Kemal DEMİRAĞ, ,Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL,, Dr. Muzaffer BAHÇIVAN,, Dr. Ferşat KOLBAKIR
Gebe Kadınların Vajinal Akıntılarından Üretilen Mikroorganizmaları›n Dağılımı ve Antibakteriyellere Duyarlılıkları Antibiyotik Direnci 84-89
Dr. S. Aslıhan CENGİZ,, Dr. Lügen CENGİZ, , Dr. Ebru US
Joubert Sendromu; Olgu Sunumu 90-93
Dr. M. Şükrü PAKSU, Dr. Ayhan DAĞDEMİR, Dr. H. Ali TAŞDEMİR, Dr. Olcay GÜNGÖR, Dr. Şükrü KÜÇÜKÖDÜK, Dr. Lütfi İNCESU
İnguinal Kontraktürlerin Açılması: İki Olgu Sunumu 94-97
Dr. Ahmet DEMİR, Dr. Naci KARACAOĞLAN, Dr. Hayati AKBAŞ, ,Dr. Lütfi EROĞLU
Trizomi 18: Olgu Sunumu 98-99
Dr. Miğraci TOSUN, Dr. Filiz YANIK
Sepsis 100-109
Dr. Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN
Kranial Nevraljilerde Tedavi 110-115
Dr. Fuat GÜLDOĞUŞ, Dr. Ebru KELSAKA


ISSN: 1309-5129