Vol 22, No 3 (2005)

Table of Contents

Basic Medical Sciences

Konjenital Malformasyonlu Olgularda Kromozomal Anomaliler 113-118
S. GÜNEŞ, G. ÖKTEN, N. KARA, S. YİĞİT, Ş. TURAL,, E. TAŞKIN, N. KARAKUŞ
Samsun ve Çevresinde 2000-2005 Yılları Arasında Amniyosentez Sitogenetik Analiz 119-122
N. KARA, G. ÖKTEN, S.Ö. GÜNEŞ, İ. KOÇAK, S. YİĞİT, Ş. TURAL, E. TAŞKIN, F.A. PINARLI
Ultrasonografi ile Çocuklarda Mezenterik Lenf Nodlarının Değerlendirilmesi 123-127
B. ARALAN TAN, M. CEYHAN, İ.K. BAYRAK, M. ILGAR, N. GÜRMEN
İzole Çapraz Wernicke Afazisi(Olgu Bildirimi) 128-130
D. AYGÜN, S. GENÇ, F. YILDIRIM, A. BAYDIN, Z. DOĞANAY, H. GÜVEN
Repeated Hemothorax Following Ipsilateral Left Internal Jugular and Left Subclavian Venous Catheterization(Olgu Bildirimi) 131-134
F. ÜLGER,, B. SARIHASAN, A. ŞENEL
Kimura Hastalığı (Olgu Bildirimi) 135-138
B. KANDEMİR, M. KEFELİ,, L. YILDIZ, F. KARAGÖZ


ISSN: 1309-5129