Vol 25, No 4 (2008)

Table of Contents

Internal Medical Sciences

Çocukluk Çağı Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri 125-130
Murat ELLİ, Ayhan DAĞDEMİR, Atay ÖZKAL, Adnan DAĞÇINAR, Sabri ACAR, Faruk Güçlü PINARLI, Bilge GÜRSEL
Eksternal Pelvik Radyoterapi’de Cihaz Seçimi Üzerine Etkili Faktörler ve Yan Etkilerin Karşılaştırılması‡ 139-146
Nilgün ÖZBEK OKUMUŞ, Ahmet Deniz MEYDAN, Bilge GÜRSEL, Tenzile OFLUOĞLU, Sema RAKICI, Eylem ODABAŞI, Özge ALTINSOY, Nilgün ŞAHİN

Surgery Medical Sciences

Postoperatif Bulantı Kusma Profilaksisinde Kullanılan Ondansetron ve Metoklopramidin EKG’de QT Aralığına Etkileri 117-124
Sezgin BİLGİN, F. Emre ÜSTÜN, Ali EKŞİ, Elif BENGİ ŞENER, İ. Serhat KOCAMANOĞLU, Binnur SARIHASAN
Kötü Over Yanıtı Olan Olgularda Rekombinant Gonodotropin ile Birlikte Luteal Uzun-Leuprolid Asetat ve Stop-Leuprolid Asetat Protokollerinin Karşılaştırılması 131-138
Deniz KARÇAALTINCABA, Hakan YARALI
Overde Malign Mikst Müllerian Tümör: İki Olgu Sunumu‡ 165-168
Mehmet KEFELİ, Oğuz AYDIN, Sancar BARIŞ, Hande SARIHASAN, Levent YILDIZ
Kronik Tüberküloz Otitis Medialı Vakada Postoperatif Spontan Zar İyileşmesi: Olgu Sunumu‡ 147-151
Recep ÜNAL, Yücel TANYERİ, Senem ÇENGEL, Yeşim EROL, Bünyamin ÇAKIL, Asude ÜNAL, Behiye KÖSE
Erişkin Multikistik Nefroma: Olgu Sunumu 169-172
Mehmet KEFELİ, Levent YILDIZ, Arzu YILDIRIM, Bedri KANDEMİR, Ali Faik YILMAZ
İnternal Torasik Arter Kullanılmış Koroner Baypaslı ve Aortik Ark Çıkımlı Vertebral Arter Olgusunda Subklavyan Çalma Sendromu: Bir Olgu Sunumu 152-155
Mehmet KAYA, İbrahim Sami PARIM, Cemal DÜZGÜN, Ertan YÜCEL
Laringeal Amiloidozis: Bir Olgu Sunumu 156-159
Mehmet KOYUNCU, Orhan DEMİRBAŞ, Murat GÜMÜŞSOY, Yeşim EROL, Bedri KANDEMİR, Behiye KÖSE
Dev Sublingual Dermoid Kist Olgusu‡ 160-164
Teoman ŞEŞEN, Sinan ATMACA, Recep ÜNAL, Mehmet KOYUNCU, Atilla TEKAT, Hızır KILIÇARSLAN, Emre ERKİLET


ISSN: 1309-5129