Vol 27, No 4 (2010)

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 
Author and Reviewer Index PDF
 

Basic Medical Sciences

Nörolojik Hücrelerde TRPM2 Katyon Kanallarının Moleküler Mekanizmalardaki Rolleri 144-151
Cemil ÖZGÜL, Mustafa NAZIROĞLU

Internal Medical Sciences

Zihinsel Engelli Çocuklarda İhmal-İstismar ve Hemşirelik Bakımı 137-143
Huriye Demet GÖNENER
Uygunsuz ADH Salınımı ve Serebral Tuz Kaybı Sendromlarının Ayırıcı Tanısında Plazma ve İdrar Ozmolalitesi 164-168
Cengiz KARA, Ahmet UÇAKTÜRK, Figen GÜNİNDİ, Murat AYDIN

Surgery Medical Sciences

Pediyatrik Travma Hastasına Yaklaşım: Güncellenmiş Gözden Geçirme 127-136
Ahmet Baydin, Ali Kemal ERENLER, Cengiz ÇOKLUK, Türker YARDAN, Burak TANDER, Keramettin AYDIN, Yılmaz TOMAK
Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküler Ödemde İntravitreal Triamsinolon ve Grid Lazer Fotokoagulasyon Kombine Tedavisi 152-156
Selim DEMİR, Gülhan SARIAYDIN, Gülçin KAZAZ, Ebru CÖMERT, Yüksel SÜLLÜ
Kolesistektomide Biliyer ve Vasküler Anomalilere Bağlı Komplikasyon Riski Ne Zaman Artar? 157-159
Bülent GÜNGÖR, Kasım ÇAĞLAYAN, Ayfer KAMALI POLAT, Bülent KOCA, Kenan ERZURUMLU
Yara İyileşmesinde Elektrik Stimulasyonu Uygulaması 160-163
Ahmet DEMİR, Osman KELAHMETOĞLU, Musa Kemal KELEŞ
Endoskopik Endonazal Polip Cerrahisi Sonrası Gelişen Pnömosefali: Bir Olgu Sunumu 169-171
Mehmet SEÇER, Nilay TAŞ, İsmail ULUSAL, Meleksah PEKEL
Biliyer Askariasis Olgusunda ERCP ve Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Karaciğer Apsesi:Olgu Sunumu 172-175
Bülent GÜNGÖR, Ayfer KAMALI POLAT, Oktay KARAKÖSE, Ahmet BEKTAŞ, Kenan ERZURUMLU
Konstrüktif Ring Sendromu İçin Z Plasti: Olgu Sunumu 176-178
Ahmet DEMİR, Fatih SÖYLEMEZ, Ayhan SÖNMEZ, M. Kemal KELEŞ, İ. Oğuzhan AYDOĞDU


ISSN: 1309-5129