Vol 26, No 2 (2009)

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 

Internal Medical Sciences

Statinlerin Nöroloji Pratiğindeki Yeri 55-61
Yakup TÜRKEL, Murat TERZİ
Osteoblastik Metastaz, Kan Kalsiyum ve Alkalen Fosfataz Yüksekliği Arasındaki İlişki 78-80
Oktay YAPICI, Meltem AYDIN, Murathan ŞAHİN
Multipl Skleroz Hastalarında Cinsel Fonksiyon Bozukluğu 81-85
Murat TERZİ, Birsen KOCAMANOĞLU, Hatice GÜZ, Musa ONAR, Ahmet Rıfat ŞAHİN
Apendiks Mukoselinde BT Kolonoskopi Bulguları 86-89
Kerim ASLAN, Mehmet Selim NURAL, Hüseyin ÇEBİ, Altan ÇALMAŞUR, Murat DANACI

Surgery Medical Sciences

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan 967 Hastanın Retrospektif Analizi 62-67
Fatih ÖZKAN, A. Haydar ŞAHİNOĞLU
Giresun İlinde Fındık Tarımı ile Uğraşan Çiftçiler Arasındaki Ciddi El Yaralanması Vakaları : Retrospektif Çalışma 68-71
Umut TUNCEL
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Özellikleri : Son Bir Yıllık Deneyim 72-76
Özgür OLUKMAN, Füsun ATLIHAN, Gamze GÜLFİDAN, Şebnem ÇALKAVUR, İsmail Cengiz ÖZTÜRK
Pelvis Kaynaklı Bir Fibromatozis Olgusu 90-92
Kadir DİCLE, Ali Naki ULUSOY, Hamza ÇINAR, Güray SARP
Dermatomiyozitli Bir Olguda Anestezik Yaklaşım 93-95
Ebru KELSAKA, Binnur SARIHASAN, Musa Yılmaz ACAR
Sitomorfolojik Bulgularla Pelvis Renalisin Üroteryal Neoplazmı 96-98
Figen BARUT, Gürkan KERTİŞ, Burak BAHADIR, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR, Banu Doğan GÜN, İlker SEÇKİNER, Gamze Mocan KUZEY
Renal Ven Leiomyomu 99-101
Mehmet KEFELİ, Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Bilge CAN, Recep BÜYÜKALPELLİ, Bedri KANDEMİR


ISSN: 1309-5129