Vol 28, No 2 (2011)

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 

Basic Medical Sciences

MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattında Doksorubisin ve Monensinin Hücre Çoğalması ve Sağ Kalım İle İlişkili Gen İfadelenme Düzeyleri Üzerine Etkisi 59-63
Volkan ERGİN, İrem DOĞAN, Ahmet CUMAOĞLU, Atiye Seda YAR, Aysel ARICIOĞLU, Abdullah EKMEKÇİ, Sevda MENEVŞE, Adnan MENEVŞE
İnsanlarda Yenilik N2 Yanıtı Hedef Uyaranların Zamansal Sınıflamasını Yansıtır 64-70
Berrin MARAŞLIGİL, Tolgay ERGENOĞLU
Editöre Mektup 93
Murat ÖĞETÜRK

Internal Medical Sciences

Endokrin Hastalıklarda Deri Bulguları 45-48
Nursel DİLEK, Yunus SARAL, Ramis ÇOLAK
Çocukluk Çağı Malign Baş-Boyun Tümörlerinin Retrospektif İncelenmesi 49-54
Meral ÖZFINDIK, Murat  ELLİ, Ayhan DAĞDEMİR
Non-Steroidal Anti-İnflamatuar İlaçların İzole Sıçan Mesanesi Detrüsör Striplerine Etkisi 71-78
Duygu Belkıs BAŞ, Süleyman Sırrı BİLGE, Yüksel KESİM

Surgery Medical Sciences

Entübasyonda Videolaringoskopi 39-44
Fatih ÖZKAN
Bezoarların Medikal Tedavisinde Ananas Suyu: 4 Hasta İle Klinik Deneyimimiz 55-58
İlhan KARABIÇAK, Savaş YÜRÜKER, Tuğrul KESİCİOĞLU, Hamza ÇINAR, Cafer POLAT, Necati ÖZEN
Çocuklarda Kistik Abdominal Lenfanjiomalar: İki Olgu Sunumu 79-82
Erdal TÜRK, Hakan DUMAN, Yılmaz BAŞ
Tanımlanmamış Nöromüsküler Hastalığı Olan Aspirasyon Pnomonili Hastada Yoğun Bakım Deneyimi (Olgu Sunumu) 83-85
Fatih ÖZKAN, Ayşe YILMAZ, Yeşim ŞENAYLI
Fleksör Pollisis Longus Tendonunun Kas Tendon Bileşkesinden Açık Travmatik Avulsiyonu 90-92
Umut TUNCEL


ISSN: 1309-5129